જન્મકુંડળીમાં વિદેશ યોગ : Foreign Travel Yog in Astrology

કુંડળીમાં વિદેશ યોગ : Foreign Travel Yog in Astrology: Astrology in Gujarati.
આજે વિદેશ યોગ વિશે વાત કરીશું. જ્યોતિષશાસ્ત્ર થોડું અટપટું છે. ચાર પાચ ભાવોનો સમન્વય કરીએ ત્યારે કોઈ એક મુદ્દા પર વાત કરી શકાય.
જ્યોતિષમાં સ્થળ,કાળ નું ઘણું મહત્વ છે. સમયની સાથે જરૂરિયાત બદલાય એની સાથે જનમાનસ પણ બદલાય છે. જ્યોતિષમાં એક સમયે નવમ ભાવનો અધિપતિ બારમે રહેલો હોય તો ભાગ્ય હાનિ યોગ ગણાતો. પરંતુ  આજની પરિસ્થિતિમાં વિદેશ યોગમાં ગણાય છે. પરદેશ જુદા જુદા કારણોસર જતા હોય છે. જેમકે , હાયર એજ્યુકેશન, નોકરી ધંધાર્થે , ફરવા માટે  કે સંતાન ફોરેનમાં સેટ થયા હોય તો .
આજે આપણે  પરદેશ જવા માટેનાં કુંડળીમાં જોઈ શકાતા કેટલાક કોમ્બિનેશનની વાત કરીશું. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર ઘણું સંકુલ અને અટપટું શાસ્ત્ર છે. માટે દરેક કુંડળી માં જુદી-જુદી પરિસ્થિતિ નું નિર્માણ થતું હોય છે. આજે થોડી બેઝિક સમજ મેળવીશું.
પરદેશ જવા માટે ૩, ૯, ૧૨  સ્થાન અગત્યનાં છે.
આ સ્થાનો મુસાફરી અને મુવમેન્ટ માટેના છે. ચંદ્ર, શુક્ર અને ગુરુ પણ મુસાફરી માટેનાં ગ્રહો છે.
લગ્નેશ જ્યારે આવી જગ્યાએ હોય તો શક્યતા ગણી શકાય.
પરંતુ  સેટલ થવું હોય તો બારમા ભાવ સાથે સંબધ બનતો હોવો જોઈએ.
ચંદ્ર અને લગ્ન તો જોવા જ જોઈએ. ચંદ્ર મન છે લગ્ન શરીર છે માટે એ બંને જોવા જોઈએ.
લગ્નેશ કે ચંદ્ર રાશિનો અધિપતિ બારમે હોય કે લગ્ન પાપકર્તરીમાં હોય , બારમાનો અધિપતિ લગ્ને હોય
એવી વ્યક્તિ પરદેશમાં વસવાટ કરે. લગ્નેશ બારમે હોય એવુ  ડોક્ટર , જેલ , આશ્રમ સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિમાં જોવા મળે છે . પરંતુ પરદેશ જશે કે કેમ એવું પુછાયું હોય તો આ જોઈ લેવું જોઈએ.
લગ્નેશ નિર્બળ હોય તો વિદેશ યોગ પ્રબળ બને છે.

આપણે જાણીએ છીએ કે, ચર રાશિ મેષ, કર્ક, તુલા અને મકર રાશિમાં ચંદ્ર કે લગ્ન હોય તો એવી વ્યક્તિઓ લાંબા સમય સુધી એક સ્થળે બેસી શકતી નથી. માટે ચર રાશિ કે લગ્ન હોય તો સ્થાનફેર માટે તૈયાર હોય.
સ્થિર રાશિ ધરાવતી વ્યક્તિને વારંવાર સ્થળ બદલાય એ ગમતું નથી. માટે એવી વ્યક્તિ પરદેશ જાય તો ત્યાં રહી જવાની વૃત્તિ ધરાવે. દ્વિસ્વભાવ રાશિ હોય એને સમજાવીને પરદેશ મોકલી શકાય.

બીજો પોઈન્ટ જોઈશું. ચોથુ સ્થાન ઘર છે, જન્મસ્થળ છે જન્મભૂમિનું છે. ચોથા ભાવે પાપગ્રહો હોય તો જન્મભૂમિથી દૂર લઈ જાય છે. સાથે આ ગ્રહો લગ્નેશ કે લગ્નને પણ અસર કરતા હોવા જોઈએ.
જન્મભૂમિથી દૂર એટલે એવું જરૂરી નથી કે પરદેશ જ હોય . પરંતુ એવું પણ હોય કે જ્યાં જાય ત્યાંનુ કલ્ચર જુદુ હોય. અમદાવાદમાં જન્મેલા કોઈ વ્યક્તિ નાગાલેન્ડ જાય તો એ પરદેશ ગયુ એમ કહેવાય.
ચોથા ભાવનો અધિપતિ નવમ ભાવ સાથે સંબધ ધરાવતો હોય તો પરદેશ યોગ બને છે. પરંતુ આવી કુંડળીમાં ચોથો ભાવ નવમા ભાવથી નિર્બળ હોવો જોઈએ.
સિંહ લગ્નની કુંડળીમાં ચોથા અને નવમા ભાવનો અધિપતિ મંગળ છે. કુંભ લગ્નની કુંડળીમાં ચોથા અને નવમા ભાવનો અધિપતિ શુક્ર છે. આ બંને લગ્નના જાતકો જન્મસ્થળથી દૂર રહે તો ભાગ્ય ખુલે. આ જાતકો પરદેશ જાય તો સુખી થાય.
સાથે સાથે ચોથા ભાવનાં કારક મંગળ જે માતૃભૂમિનો કારક છે એ જો ચોથે હોય , ચોથે દ્રષ્ટિ કરતો હોય કે ચોથા ભાવ સાથે સંબંધ ધરાવતો હોય તો વિદેશમાં સ્થાયી થવાતું નથી.

લગ્નેશ જો નવમે હોય તો આવી વ્યક્તિઓ હાયર એજ્યુકેશન માટે પણ વિદેશ જાય. પરંતુ જો નીચનો હોય તો પાછા આવવું પડે.
ચોથા ભાવનો અધિપતિ ગ્રહ બારમા ભાવે રહેલો હોય તેવી વ્યક્તિ પરદેશમાં સ્થાયી વસવાટ પણ કરે. ચોથુ સ્થાન ઘર છે બારમું અજાણ્યું સ્થળ છે. ચોથાનો અધિપતિ બારમે અજાણી જગ્યાએ ઘર બનાવે એટલે કે સેટલ થાય.

ત્રીજો પોઈન્ટ જોઈએ. બારમા ભાવનો અધિપતિ બારમે હોય તો વિપરીત રાજયોગ બન્યો કહેવાય.  છઠાનો અધિપતિ બારમે જાય કે બારમાનો અધિપતિ છઠે જાય ત્યારે વિપરીત રાજયોગ બનાવે. આવું કોમ્બિનેશન નોકરી અર્થે ફોરેન જાય એવું જોવા મળે છે.

ત્રીજાનો અધિપતિ બારમે હોય તો ભાઈ-બહેન ફોરેન હોય.
પાંચમાનો અધિપતિ બારમે હોય તો ગ્રેજ્યુએશન કરવા પરદેશ જાય. અથવા સંતાન પરદેશ હોય.
દસમેશ નવમે હોય તો આવા લોકો ફોરેનથી જોડાયેલા હોય.
સપ્તમેશ ૧૨,૯,૩,૭ મે હોય તો લગ્ન પછી પરદેશ જાય. જો ચોથો ભાવ ખરાબ થયો હોય તો પછી પરદેશ સેટલ થાય.
સપ્તમેશનો દ્વાદશેશ સાથેનો સંબંધ કોઈ પણ રીતે થતો હોય તો મેરેજ વિદેશમાં  થાય છે. કે એકદમ જુદું જ કલ્ચર ધરાવતી વ્યક્તિ સાથે થાય છે.
દસમા અને બારમા ભાવ વચ્ચે સંબંધ પરદેશ સાથે ધંધાર્થે સંબંધ હોય કે પરદેશની કંપની માં જોબ હોઈ શકે.
પહેલાંના સમયમાં આઠમો ભાવ દરિયાપાર મુસાફરી માટે ગણાતો હતો. આઠમા ભાવનો ત્રીજા ભાવ તથા બારમા કે છઠા ભાવ સાથે સંબધ નોકરી માટે પરદેશ યોગ સુચવે છે.
ત્રીજે આઠમે બારમે ચંદ્ર જીવનમાં અચુક એકવાર પરદેશ ની સફર કરાવે છે.

પરદેશ જવા માટે બારમા ભાવની દશા કે બારમે રહેલા ગ્રહની , ત્રીજા , કે નવમા ભાવની દશા અંતર પ્રત્યંતરમાં, ચંદ્ર,કેતુ, રાહુની દશા અંતરમાં કે શનિની પનોતી દરમ્યાન જવાતુ જોવા મળે છે.

ગોચરમાં ચોથા ભાવેથી  શનિ રાહુ કે મંગળ રાહુ પસાર થતા હોય ત્યારે દશા અનુકૂળ હોય તો પરદેશ જઈ શકાય.જો કુંડળીમાં પરદેશ યોગ હોય તો બારમે જન્મનાં કે ગોચરના ગુરૂની દ્રષ્ટિ પણ ‌પરદેશ લઈ જાય છે.
આ ઉપરાંત દરેક કુંડળીમાં જુદા જુદા કોમ્બિનેશન બનતાં હોય છે.  ગોચર અને દશા અંતર જો અનુકુળ હોય તે ધ્યાનમાં લેવાં જરૂરી છે.


Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

પુષ્કર નવમાંશ : Pushkar Navmansh :

પુષ્કર નવમાંશ
નક્ષત્ર પદ અને નવમાંશ પરનો લેખ  છે. જેમાં આજે પુષ્કર નવમાંશ સરળતાથી ઓળખીશું.
પુષ્કર એટલે જે પૃષ્ઠ કરે , સમૃદ્ધ કરે એવું નવમાંશ. આ નવમાંશમાં રહેલો ગ્રહ શુભ ફળ આપવા માટે સક્ષમ બને છે. જે ગ્રહ પુષ્કર નવમાંશ હોય એ ગ્રહનાં કારકત્વમાં વૃધ્ધિ થતી હોય છે.
આ નવમાંશ શુભ નવમાંશ છે કારણ કે આ નવમાંશ નો અધિપતિ ગ્રહ શુભ ગ્રહો જેવા કે ગુરૂ શુક્ર બુધ અને ચંદ્ર હોય છે.
આપણે જાણીએ છીએ કે એક રાશિમાં નવ નક્ષત્ર પદ છે એટલે કે નવ નવમાંશ હોય છે.   બાર રાશિમાં ૧૦૮ નવમાંશ હોય છે.
દરેક રાશિમાં રહેલા નવ નવમાંશ માંથી બે નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ હોય છે. એટલે કે બાર રાશિમાં કુલ ૨૪ પુષ્કર નવમાંશ હોય છે.
ખાસ કરીને ધન અને મીન નવમાંશ , વૃષભ અને તુલા નવમાંશ , કર્ક નવમાંશ અને બુધના નવમાંશ પદમાં ફક્ત કન્યા નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ તરીકે જોવા મળે છે.
અગ્નિ તત્વની મેષ રાશિમાં ભરણી નક્ષત્ર જે શુક્ર નું નક્ષત્ર છે. જેમાં શુક્ર નું તુલા નવમાંશ જે સાતમું નવમાંશ છે . આ તુલા નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ છે .
મેષ રાશિમાં શનિ નીચત્વ પામે છે. લગ્ન કુંડળીમાં મેષ રાશિમાં શનિ હોય અને એ શનિ ૨૦° થી ૨૩°૨૦’ ની વચ્ચે નાં અંશનો હોય તો એ તુલા નવમાંશ માં આવે એટલે જન્મ લગ્ન કુંડળીમાં નીચ રાશિમાં દેખાતો શનિ નવમાંશમાં પોતાની ઉચ્ચ રાશિ તુલામાં જોવા મળે છે.

મેષ રાશિમાં બીજુ પુષ્કર નવમાંશ કૃતિકા નક્ષત્રનું પ્રથમ પદ છે જે મેષ રાશિનું અંતિમ નવમાંશ છે.
કૃતિકા નક્ષત્ર સૂર્ય નું નક્ષત્ર છે.
આ કૃતિકા નક્ષત્ર નું પ્રથમ પદ એ નવમું નવમાંશ ધન નવમાંશ છે ગુરુનું નવમાંશ છે. આ જ રીતે બીજી અગ્નિ તત્વની રાશિઓ સિંહ અને ધનમાં પણ જોવાં મળે. એટલે કે, અગ્નિ તત્વની મેષ, સિંહ અને ધન રાશિમાં સાતમું અને નવમું નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ છે.

હવે પૃથ્વી તત્વની વૃષભ રાશિમાં પુષ્કર નવમાંશ કૃતિકા નક્ષત્રમાં જ બને છે. વૃષભ રાશિમાં ત્રીજું નવમાંશ મીન નવમાંશ આવે છે. જે ગુરૂનું નવમાંશ છે.
જો કોઈ ગ્રહ પૃથ્વી તત્વની રાશિમાં ૬°-૪૦’ થી ૧૦° નો હોય તો એ ગ્રહ પુષ્કર નવમાંશ છે એમ કહેવાય.
આમ સૂર્યનાં નક્ષત્રમાં બે નવમાંશ જુદી જુદી રાશિમાં પુષ્કર નવમાંશ હોય છે.
વૃષભ રાશિમાં બીજુ પુષ્કર નવમાંશ રોહિણી નક્ષત્રમાં રહેલું છે. વૃષભ રાશિમાં પાંચમું નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ હોય છે. આ નવમાંશ રોહિણી નક્ષત્રનું બીજું પદ એટલે કે વૃષભ નવમાંશ છે. રોહિણી નક્ષત્ર ચંદ્રનું નક્ષત્ર છે. જેમાં બીજુ પદ સ્વ રાશિનું નવમાંશ થાય છે. વૃષભ રાશિમાં ૧૩°-૨૦’ થી ૧૬°-૪૦’ વચ્ચે રહેલો ગ્રહ વર્ગોતમી અને પુષ્કર નવમાંશનો થાય છે. આમ પૃથ્વી તત્વની રાશિઓ વૃષભ કન્યા અને મકર રાશિમાં ત્રીજું અને પાંચમું નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ હોય છે.

વાયુ તત્વની મિથુન રાશિમાં પુષ્કર નવમાંશ ગુરુનાં  પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં છે. વાયુ તત્વની રાશિઓમાં છઠું નવમાંશ આર્દ્રા નક્ષત્રનું મીન નવમાંશ છે. જેનો અધિપતિ ગુરુ છે. વાયુ તત્વની રાશિમાં ૧૬°-૪૦’ થી ૨૦° રહેલો ગ્રહ પુષ્કર નવમાંશ માં છે એમ કહેવાય.
વાયુ તત્વની મિથુન રાશિમાં બીજુ પુષ્કર નવમાંશ આઠમું નવમાંશ આવે છે. મિથુન રાશિમાં પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં જે ગુરૂનું નક્ષત્ર છે એમાં આવે છે. આ નવમાંશ વૃષભ નવમાંશ છે. જેનો અધિપતિ શુક્ર છે. એટલે કે કોઈ ગ્રહ ૨૩°-૨૦’ થી ૨૬° ૪૦’ ની વચ્ચે નો હોય તો પુષ્કર નવમાંશ નો હોય. આમ વાયુ તત્વની મિથુન, તુલા અને કુંભ રાશિમાં છઠુ અને આઠમું નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ આવે.

જળ તત્વની કર્ક રાશિમાં પુનર્વસુ નક્ષત્ર નું એક પદ આવે છે. જે કર્ક નવમાંશ નું હોય છે. આ પદ કે નવમાંશ વર્ગોતમી તથા પુષ્કર નવમાંશ છે. અહીં જોયું કે, ગુરુનું નક્ષત્ર જે બે રાશિમાં ‌વહેચાયેલુઅં છે એમાં બે પુષ્કર નવમાંશ જોવાં મળે છે. કોઈ પણ ગ્રહ આ રાશિમાં ૦° થી ૩°-૨૦’ નો હોય તો પુષ્કર નવમાંશ માં આવે. તથા કર્ક રાશિમાં એ વર્ગોતમ પણ બને.
જળ તત્વની કર્ક રાશિમાં બીજું પુષ્કર નવમાંશ ત્રીજા પદમાં હોય છે.  એટલે કે પુષ્ય નક્ષત્રમાં બીજું પદ એ કન્યા નવમાંશ માં આવે છે. પુષ્ય નક્ષત્ર શનિનું નક્ષત્ર છે. જેમાં કન્યા નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ છે. કોઈ પણ ગ્રહ જળ તત્વની રાશિમાં ૬° ૪૦’ થી ૧૦° ની વચ્ચે રહેલો હોય તો પુષ્કર નવમાંશ માં આવે છે.
આમ જળ તત્વની કર્ક વૃશ્ચિક અને મીન રાશિમાં  પહેલું અને ત્રીજું નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ હોય.
આપણે જોયું કે, સૂર્ય નાં નક્ષત્ર કૃતિકા, ઉતર ફાલ્ગુની, ઉતરાષાઢા નક્ષત્ર નું એક પદ એક રાશિમાં જ્યારે બીજા ત્રણ પદ બીજી રાશિમાં હોય છે. તથા ગુરુના નક્ષત્ર પુનર્વસુ, વિશાખા, પૂર્વભાદ્રાપદ નક્ષત્રમાં ત્રણ પદ એક રાશિમાં અને એક પદ એનાં પછીની રાશિમાં હોય છે. આ સૂર્ય અને ગુરુ નાં નક્ષત્ર માં એક પુષ્કર નવમાંશ એક રાશિમાં અને બીજું પુષ્કર નવમાંશ બીજી રાશિમાં હોય છે. એટલે સૂર્ય અને ગુરુનાં નક્ષત્ર કુલ છ , છે પુષ્કર નવમાંશ આપે છે. એટલે કુલ બાર પુષ્કર નવમાંશ થાય.
શુક્ર, ચંદ્ર રાહુ શનિ નાં નક્ષત્રોમાં દરેકમાં ત્રણ નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ હોય છે. એટલે કે શુક્રનાં ત્રણ નક્ષત્રમાં ત્રણ , ચંદ્ર નાં ત્રણ શનિનાં નક્ષત્ર માં ત્રણ તથા રાહુનાં નક્ષત્રનાં ત્રણ થી બીજા બાર પુષ્કર નવમાંશ હોય છે.
અહી આપણે જોયું કે, મંગળ અને કેતુનાં નક્ષત્ર માં પુષ્કર નવમાંશ જોવાં મળતાં નથી.
પુષ્કર નવમાંશ માં રહેલો ગ્રહ નવમાંશમાં કયા ભાવમાં છે એ સંબંધી ફળ આપે છે. પુષ્કર નવમાંશ માં રહેલો ગ્રહ ૬,૮,૧૨ માં ભાવે હોય તો ધન સંપત્તિ ની સાથે રોગ કે મૃત્યુ તુલ્ય કષ્ટ પણ આપે છે. ફક્ત પુષ્કર નવમાંશ માં ગ્રહને જોઇને શુભ ફળ આપશે જ એવું જરૂરી નથી.
પુષ્કર નવમાંશ માં રહેલો ગ્રહ જે ગ્રહ પર દ્રષ્ટિ કરે એ ગ્રહ પણ શુભ ફળ આપે છે.
જે કુંડળી માં વધુ ગ્રહ પુષ્કર નવમાંશ માં હોય એ બળવાન કુંડળી બને છે.

મેડિકલ એસ્ટ્રોલોજી મુજબ કાનનાં રોગ:

કાનનાં રોગ : મેડિકલ એસ્ટ્રોલોજી અનુસાર
આપણે બે કાન ધરાવીએ છીએ. ડાબો અને જમણો કાન. કાન મુખ્યત્વે ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. બાહ્ય કાન, મધ્ય આંતરિક કાન.
બાહ્ય કાન બીજા ભાવ અને બારમા ભાવથી જોવાય છે. બાહ્ય કાન બધા પ્રાણીઓ માં જોવા મળે.
મધ્ય કાનમાં હવા ભરેલી ચેમ્બર હોય છે.મધ્ય કાનમાં ત્રણ નાના હાડકા હોય છે. જે શરીરમાં રહેલાં સૌથી નાના હાડકા છે. જે હવામાંના અવાજનાં તરંગોને પ્રવાહી ભરેલા Cochlea દ્વારા આંતરિક કાન સુધી પહોંચાડે છે.
આ હાડકામાં તકલીફ હોય તો સાંભળવાનું ઓછું થઈ જાય છે. આ ઉપરાંત  પ્રવાહીનું સુકાઈ જવું પણ સાંભળવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી દે છે.
મધ્ય કાન નાક અને ગળા સાથે જોડાયેલો હોય છે. માટે ગળામાં ઇન્ફેક્શન હોય તો કાન સુધી   ઇન્ફેક્શન  પહોંચતું હોય છે.
આંતરિક કાન: આ ભાગમાં નાની નાની જગ્યાઓ હોય છે. જેમાં  ત્રણ ચેનલો (નળીઓ) હોય છે. જે પ્રવાહીથી ભરેલી હોય છે. Cochlea જે સાંભળવા માટેનું આવશ્યક અંગ છે. જે ગુચળાકારે છે. અને સાંભળવાની ચેતાઓ સાથે જોડાયેલ હોય છે.  અહીં આખીયે પ્રક્રિયા દરમિયાન અવાજનાં તરંગો નું ઈલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક તરંગોમાં રૂપાંતરણ થાય છે . આ તરંગો
ચેતાઓ દ્વારા મગજ સુધી  પહોંચે છે. આ ચેતાઓમાં કે ચેતા સુધી તરંગો પહોંચવામાં જે વિભાગમાં તકલીફ થાય, કે ઇન્ફેક્શન થાય તેને કારણે કાનનાં રોગ થાય અને અંતે સાંભળવામાં તકલીફ પડે છે. કેટલાક કાનનાં પ્રોબ્લેમ થી શરીરનું ઈમ્બેલન્સ થવું , ચક્કર આવવા વગેરે પ્રોબ્લેમ પણ ઉભા થતા જોવા મળે છે.

કાળપુરુષની કુંડળી અનુસાર ત્રીજો ભાવ કાન નો ભાગ દર્શાવે છે. વધુ ડિટેલ જોઈએ તો ત્રીજો ભાવ જમણો અને અગિયારમાં ભાવથી ડાબા કાનનો વિચાર કરાય.
ત્રીજા ભાવે આવતી મિથુન રાશિ , અધિપતિ બુધને વિચારણામાં લેવો આવશ્યક બને છે.
બુધ વાયુ તત્વનો ગ્રહ છે. કોમ્યુનિકેશન નો કારક છે.
માટે સાંભળવા માટે બુધ , બુધની રાશિઓ, ખાસ કરીને મિથુન રાશિ અને ત્રીજો ભાવ જોવા જોઈએ.
આ ઉપરાંત ગુરુ સાંભળવાનો મેઈન કારક ગ્રહ ગણાય છે. ગુરુ આકાશ તત્વનો ગ્રહ છે. ગુરુ બીજા ભાવ તથા સાંભળવાનો બંને નો કારક છે.બોબડાપણું અને બહેરાપણું ગુરુને જવાબદાર છે.
નક્ષત્ર : પુનર્વસુ, મૃગશીર્ષ,પુષ્ય. આ નક્ષત્ર પર અશુભ ગ્રહની અસર હોય તો કાન ખરાબ થાય છે.
ત્રીજા, અગિયારમાં ભાવમાં અશુભ ગ્રહ હોય , બુધ ,ગુરૂ કે મિથુન રાશિ છઠા કે આઠમાં ભાવમાં અધિપતિથી અશુભ થયેલી હોય , શનિ, મંગળ રાહુ કેતુ જેવા ગ્રહોથી અશુભ થયેલ હોય તો કાનનાં રોગ થાય.
વાયુ તત્વની રાશિ જેવી કે, મિથુન ,તુલા, કુંભ રાશિ અશુભ થયેલી હોય કે અશુભ બને ત્યારે કાનનાં રોગ થાય છે.
શનિ બેહરાપણા નો કારક ગ્રહ છે. મંગળ ત્રીજા ભાવનો કારક છે. અશુભ થયેલો મંગળ ત્રીજે હોય કે ત્રીજા ભાવને અશુભ કરે તો કાનમાં ગાંઠ થવાની સંભાવના રહે છે. રાહુ આંતરિક કાનમાં પ્રોબ્લેમ આપે અને એનું ડાયગ્નોસીસ કરવું મુશ્કેલ બની જાય એવી શક્યતા આપે છે. ક્યારેક આ રાહુ કાનમાં ચેપને કારણે રસી થવા માટે પણ જવાબદાર બને છે.
ભાવાત હાલનાં નિયમ મુજબ ત્રીજાથી ત્રીજો ભાવ એટલે કે, પાંચમો ભાવ અને નવમ ભાવને પણ કાનનાં રોગ માટે ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ.
કાનનાં રોગ માટે કેટલાક જ્યોતિષીય કોમ્બિનેશન :
૧) ૩,૫,૯,૧૧ મેં ભાવે અશુભ ગ્રહો હોય અને શુભ ગ્રહની દૃષ્ટિ ન હોય તો.
૨) બુધ કુંડળીમાં શનિથી ૬,૮,૧૨ મેં સ્થાને હોય.
૩) ૩,૪,૬ ભાવનાં અધિપતિ કુંભ રાશિમાં હોય.
૪) છઠ્ઠા ભાવનો અધિપતિ અને બુધ બંને છઠ્ઠે હોય સાથે શનિથી દ્રષ્ટ હોય.
૫) બુધ અને અષ્ઠમેશ સાથે ચોથા ભાવે હોય, શનિ લગ્નમાં હોય ત્યારે આંતરિક કાનની તકલીફ હોય.
૬) ચંદ્ર અને બુધ  ત્રીજે કે અગિયારમેં મંગળ અથવા શનિ સાથે હોય તો સાંભળવામાં તકલીફ હોય છે. જો શુભ ગ્રહની દૃષ્ટિ હોય તો તકલીફ ઓછી હોવાની સંભાવના રહે છે.
૭) બુધ ચંદ્ર ત્રીજે અગિયારમે હોય અને મિથુન કે કન્યા રાશિમાં હોય તો કાનમાંથી ડિસ્ચાર્જ ( રસી) નીકળતો હોય પણ દુખાવો ન પણ હોય.
મેષ કે વૃશ્ચિક રાશિમાં હોય તો રસી દુખાવા સાથે નીકળતી હોય.
૮) ચંદ્ર +બુધ +મંગળ ત્રીજે અગિયારમે રાહુ કેતુની એક્સીસમાં હોય તો. અથવા કેતુ સાતમે હોય તો સર્જરી જરૂરી બને છે.
૯) મંગળ ઈન્ફ્લીમેશનનો કારક છે. મંગળ -ચંદ્ર ૩,૧૧,૫,૯,૬,૧૨ માં ભાવે હોય તો .
૧૦) મંગળ શનિ ૩,૧૧ માં ભાવે હોય મિથુન/કન્યા રાશિમાં હોય તો મિડલ કાનમાં તકલીફ હોય. લગ્નથી અને ચંદ્રથી પણ આ કોમ્બિનેશન જોઈ શકાય.
૧૧) છઠા કે આઠમાનો અધિપતિ મંગળ થતો હોય , એની સાથે સૂર્ય હોય એ બંને ૩, ૯,૧૧,૬,૧૨ માં ભાવે હોય અને કોઈપણ શુભ ગ્રહની દૃષ્ટિ ન હોય.
૧૨) ત્રીજે શનિ ગુલિકા સાથે હોય તો નર્વસ ટ્રબલ આપે છે.
૧૩) બુધ-સૂર્ય અંશાત્મક યુતિમાં હોય, અને મંગળ કે શનિ તેનાથી સાતમે હોય તો ઈન્ટરનલ કાનની સર્જરી થાય.
સૂર્ય અહી અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. ઈન્ટરનલ હાડકાં રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ માટે સૂર્ય જોવાય.

કાનનાં રોગની વ્યક્તિની કુંડળીનું વિશ્લેષણ:

ઉપરોકત વૃષભ લગ્નની કુંડળીમાં લગ્નેશ શુક્ર છઠા ભાવે રહેલો છે. લગ્નેશ સાથે માંદી છે. જેને કારણે લગ્નેશ નબળો બન્યો છે.
૧) ત્રીજા ભાવે આવેલી કર્ક રાશિમાં મંગળ અને રાહુ છે.
મંગળ તથા રાહુ પુષ્ય નક્ષત્રમાં છે. મંગળ બારમે રહેલી મેષ રાશિ તથા સાતમે રહેલી વૃશ્ચિક રાશિનો અધિપતિ થઈ ને ત્રીજે કર્ક રાશિમાં નીચની રાશિમાં રાહુ સાથે રહેલો છે. નવમા ભાવે ચંદ્ર સાથે કેતુ અંશાત્મક યુતિ બનાવે છે. સાથે સાથે ચંદ્ર અને મંગળ પણ અંશાત્મક રીતે સરખા અંશો ધરાવે છે.
આ જાતકને કાનમાં સર્જરી ડોક્ટરે સજેસ્ટ કરી હતી. પરંતુ સર્જરી પછી કાનમાં સંભાળાતુ સંપૂર્ણ બંધ થયું
૨) ત્રીજા ભાવનો અધિપતિ ચંદ્ર નવમા ભાવે રહેલો છે. ચંદ્ર શ્રવણ નક્ષત્ર નો છે. શ્રવણ નક્ષત્ર સાંભળવાનું નક્ષત્ર છે. ચંદ્ર સાથે રહેલા કેતુએ તૃતિએશ ચંદ્ર ને અશુભ બનાવી સાંભળવાની પ્રક્રિયા માં વિક્ષેપ આપ્યો છે. કેતુ સર્જરીનો કારક બન્યો . સર્જરી પછી એ કાને સાંભળવાનું  સંપૂર્ણ બંધ થયું.
૨) ભાવાત ભાવના નિયમથી  જોઈએ તો ત્રીજાથી ત્રીજો પાંચમો ભાવ આવે છે. જ્યાં કાળ પુરુષ ની કુંડળી મુજબ રોગ અને શત્રુની રાશિ કન્યા છે. બુધની મૂળત્રિકોણ રાશિ છે. બુધ સાથે શનિ તથા ગુરુ રહેલા છે. બુધ શનિ ગુરુની અંશાત્મક યુતિ પણ છે.
બુધ સાથે અષ્ઠમેશ ગુરુની યુતિ છે. અષ્ઠમેશ ગુરુ વારસાગત રોગ તથા ક્રોનિક રોગ માટે કારણભૂત બન્યો જ્યારે શનિએ લાંબાગાળાનો રોગ આપ્યો.
શનિએ સાંભળવાની શક્તિ પર અડચણ આપી. શનિ અહીં દસમેશ થઈ પોતાના સ્થાનથી આઠમે રહેલો છે. જે પણ રોગનું કારણ બન્યો છે.
શનિએ આંતરિક કાનમાં આવેલાં પ્રવાહીને સુકવી થઈ ને ચેતાઓ (બુધ) સુધી તરંગો પહોંચવામાં અડચણ ઉભી કરી બહેરાશ આપી છે.
મંગળ કેતુ વાઢકાપનું નિર્દેશન કરે છે. ગુરુની દશામાં શનિની અંતરદશામાં ઓપરેશન કરાવ્યું પરંતુ નિષ્ફળ ગયું . ત્રીજે  મંગળ સાથે રહેલા રાહુને કારણે યાંત્રિક સંસાધનનો એટલે કે મશિનનો ઉપયોગ કરવો પડે છે.
આ ઉપરાંત વર્ગચાર્ટ ડી૬, ડી૩૦ થી પણ કાનની તકલીફ નિર્દેશ કરે છે.

વર્ગોત્તમ નવમાંશ: Vargottam Navmansh:

વર્ગોત્તમ નવમાંશ:
અગાઉનાં લેખમાં જોયું હતું કે, એક રાશિ માં સવા બે નક્ષત્ર હોય છે. એક નક્ષત્ર માં ચાર પદ હોય છે. માટે એક રાશિમાં નવ પદ હોય છે. જેને નવમાંશ કહે છે.

અગ્નિ તત્વની, ધર્મ ત્રિકોણ ની મેષ રાશિમાં પ્રથમ નવમાંશ મેષ રાશિ નું આવે છે. નવમું નવમાંશ ધન રાશિનું હોય છે. વૃષભ રાશિ પૃથ્વી તત્વની, અર્થ ત્રિકોણની રાશિમાં પ્રથમ નવમાંશ મકર રાશિનું હોય છે , નવમું નવમાંશ કન્યા રાશિનું હોય છે.
મિથુન રાશિ વાયુ તત્વની, કામ ત્રિકોણ ની રાશિમાં પ્રથમ નવમાંશ તુલા રાશિનું હોય છે, નવમું નવમાંશ મિથુન રાશિનું હોય છે. કર્ક રાશિ જળ તત્વની મોક્ષ ત્રિકોણની રાશિમાં પ્રથમ નવમાંશ કર્ક રાશિનું હોય છે, નવમું નવમાંશ મીન રાશિનું હોય છે. અહી રાશિ અને નક્ષત્ર બંને સાથે પુરા થાય છે. નક્ષત્ર ના ટુકડા થતાં નથી.
અહી જોઈએ કે, અગ્નિ તત્વની રાશિઓમાં જેમકે મેષ, સિંહ અને ધન રાશિમાં પ્રથમ નવમાંશ મેષનું જોવા મળે છે.
પૃથ્વી તત્વની વૃષભ, કન્યા અને મકર રાશિમાં પ્રથમ પદ મકર રાશિનું આવે છે.
વાયુ તત્વની રાશિઓ મિથુન તુલા કુંભ રાશિમાં પર્થમ નવમાંશ તુલા રાશિનું હોય છે.
જળ તત્વની રાશિઓ કર્ક વૃશ્ચિક મીન માં પ્રથમ નવમાંશ કર્ક રાશિનું હોય છે.
એટલે કે કોઈ પણ તત્વની રાશિમાં પ્રથમ પદ જે  તત્વની રાશિ હોય  એમાંથી જે ચર રાશિ છે એનું હોય. આ એક સૂત્ર મળ્યું.
હવે વર્ગોતમ નવમાંશ એટલે શું એની વાત કરીશું.
એક ગ્રહ જે રાશિમાં હોય એજ રાશિનાં નવમાંશ પદમાં પણ હોય તેને વર્ગોતમ નવમાંશ માં છે એમ કહેવાય.
આપણે જોયું કે, મેષ રાશિમાં પ્રથમ પદ મેષ નવમાંશ નું છે. તો આ નવમાંશ ને વર્ગોતમ નવમાંશ કહેવાય.
‌કર્ક રાશિમાં પ્રથમ પદ કર્ક રાશિનું હોય . તુલા રાશિમાં પ્રથમ પદ તુલા રાશિનું હોય અને મકર રાશિમાં પ્રથમ નવમાંશ મકર નું જ જોવા મળે. આમ ચર રાશિમાં પ્રથમ નવમાંશ સ્વ રાશિનું જોવા મળે જેને વર્ગોતમ નવમાંશ કહીએ. આ રાશિઓમાં જો કોઈ ગ્રહ ૦° થી ૩-૨૦ ની અંદરનો રહ્યો હોય તો એ ગ્રહ નવમાંશ કુંડળીમાં પણ એજ રાશિનો જોવા મળે. આ ગ્રહને વર્ગોતમી ગ્રહ કહે છે.
‌સ્થિર રાશિ એટલે કે, વૃષભ, સિંહ, વૃશ્ચિક, કુંભ રાશિમાં પાંચમું નવમાંશ સ્વ રાશિનું હોય. સિંહ રાશિ માટે વિચારીએ. સિંહ રાશિ અગ્નિ તત્વની રાશિ છે પ્રથમ પદ મેષ રાશિ નું આવે. બીજુ વૃષભ, ત્રીજુ મિથુન , ચોથું કર્ક પાંચમું સિંહ રાશિનું એટલે કે, સ્વ રાશિનું આવે. એનો અર્થ એમ થાય કે, જો કોઈ ગ્રહ સ્થિર રાશિ માં ૧૩-૨૦થી ૧૬-૪૦ ની વચ્ચેનાં અંશનો હોય તો , એ નવમાંશ કુંડળીમાં પણ એજ રાશિમાં જોવા મળે.
‌દ્વિસ્વભાવ રાશિ જેવીકે મિથુન કન્યા ધન, મીન રાશિમાં છેલ્લું નવમાંશ સ્વરાશિનું એટલેકે વર્ગોતમ હોય.
‌આપણે ધન રાશિ જે દ્વિસ્વભાવ રાશિ છે એની વાત કરીએ તો ધન રાશિ અગ્નિ તત્વની રાશિ છે. એમાં પ્રથમ નવમાંશ મેષ રાશિથી શરૂ થાય અને નવમું નવમાંશ સ્વ રાશિનું આવે. દ્વિસ્વભાવ રાશિમાં કોઈપણ ગ્રહ ૨૬-૪૦ થી ૩૦° ની વચ્ચેનો હોય તો એ ગ્રહ નવમાંશ કુંડળીમાં એજ રાશિમાં જોવાં મળે.
‌આમ વર્ગોતમ ગ્રહ  રાશિ સ્વભાવ પર આધારિત છે.
‌ચર રાશિમાં પ્રથમ નવમાંશ
‌સ્થિર રાશિ માં  પાંચમું નવમાંશ
‌દ્વિસ્વભાવ રાશિમાં નવમું નવમાંશ વર્ગોતમ થાય.
વર્ગોત્તમ નવમાંશ માં રહેલો ગ્રહ બળવાન બને છે. પ્રસિદ્ધિ અને પદ પ્રાપ્તિ કરાવે છે. જો કોઈ ગ્રહ નીચે રાશિમાં વર્ગોત્તમી હોય તો પણ ધન અને પ્રસિદ્ધિ આપે છે પરંતુ આ ગ્રહ શારિરીક અને માનસિક કષ્ટ આપે છે.
વર્ગોત્તમ નવમાંશ માં રહેલો ગ્રહ હંમેશા શુભ ફળ આપે છે એમ જોવા મળતું નથી. ઉદાહરણ તરીકે મેષ રાશિમાં પ્રથમ પદમાં રહેલો ગ્રહ વર્ગોતમી બને અને મીન રાશિમાં છેલ્લાં પદમાં રહેલો ગ્રહ વર્ગોતમી બને. પરંતુ આ બંને પદ ગંડાંત પદ હોઈ  આ પદમાં વર્ગોતમ થયેલો ગ્રહ શુભ ફળ આપે જ એવું કહી શકાય નહીં.

આંખની તકલીફવાળી કુંડળીનું વિશ્લેષણ:

આજે આંખોની તકલીફ એટલે કે દ્રષ્ટિની તકલીફ હોય એવી એક કુંડળી જોઈશું.

પ્રથમ લગ્નેશ ચંદ્રની વાત કરીએ તો ચંદ્ર બીજા ભાવે સિંહ રાશિમાં સૂર્ય અને ગુરુ સાથે છે. ચંદ્ર અસ્તનો થયો છે. કેતુનાં નક્ષત્ર નો છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર ને આપણે આંખનાં કારક કહીએ છીએ. અને શુક્ર દ્રષ્ટિ નો કારક છે.
કુંડળી માં ચંદ્ર અને સૂર્ય પર  સાતમી મંગળની  દ્રષ્ટિ છે. શનિની રાહુની એનર્જી વાળી દસમી દ્રષ્ટિ છે. આમ ચંદ્ર અને સૂર્ય બંને બે પાપગ્રહની દ્રષ્ટિમાં છે.
ચંદ્ર અને સૂર્ય સાથે ષષ્ઠેશ ગુરુ એ બેસીને આંખના રોગ આપી ધીમે ધીમે જાતકને દ્રષ્ટિ વિહોણા કર્યા હોય એમ બને.

મંગળ વક્રી હોવાથી લગ્નમાં બેઠેલા શુક્ર પર દ્રષ્ટિ કરે છે. શુક્ર પર રાહુની શનિની એનર્જી વાળી પાંચમી દ્રષ્ટિ છે. આમ શુક્ર પર પણ બે અશુભ ગ્રહ ની દ્રષ્ટિ છે. શુક્ર પોતાના શત્રુના ઘરમાં છે.
આપ મારાં આંખના રોગ પરનો લેખ વાંચશો તો જણાશે કે, વૃશ્ચિક રાશિમાં કે આઠમાં ભાવમાં અશુભ ગ્રહો પણ આંખનાં પ્રોબ્લેમ આપે છે. આ કુંડળી માં વૃશ્ચિક રાશિમાં શનિ રાહુ જેવા ગ્રહો છે.  બીજી રાશિ વૃષભ રાશિ માં કેતુ છે.
નવમાંશ કુંડળીમાં સૂર્યની પાંચમી રાશિમાં શનિ છે.
આ પણ એક કારણ છે.
શનિ જો સિંહ રાશિમાં અને ગંડાંતમાં હોય ત્યારે પણ જાતકને આંખની તકલીફ જોવા મળશે.
સર્વાષ્ટક વર્ગનાં શુભ બિંદુને જોઈએ તો, સિંહ રાશિમાં 24 બિંદુ છે. જે 28 થી ઓછાં છે. જેમાં ચંદ્ર ને બે બિંદુ છે જે સામાન્ય કરતાં પણ ઓછાં છે. સૂર્ય ને ચાર બિંદુ મળ્યાં છે. જે બોર્ડર લાઈન છે. જ્યારે સાથે બેઠેલ ષષ્ઠેશ ગુરૂનાં બંને કરતાં વધુ બિંદુ હોઈ ગુરુએ આંખો પર અસર કરી છે.

નક્ષત્ર પદ- નવમાંશ. Nakshatra Pada Navmansh

નવમાંશ Navansh
મિત્રો ક્રીશ્ના એસ્ટ્રોલોજી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે.
આજનો વિષય છે નક્ષત્ર પદ . એટલે કે નવમાંશ.
આગળ સૂર્ય, ચંદ્રની ઉચ્ચ રાશિ અને અંશ એ વિડિયોમાં નક્ષત્ર અને એનાં પદની વાત કરી હતી . કેટલાંક મિત્રોએ આ નક્ષત્ર પદને કેવી રીતે સમજવા એ પર વિડિયો બનાવવા કહ્યું . માટે આજે આ વાત કરવા જોઈએ.
નવમાંશ એટલે શું એ સમજીશું.
પહેલાં નવમાંશ કે નવાંશ શબ્દને સમજીએ. નવમાંશ શબ્દની સંધી છુટી પાડો તો નવ+ અંશ એમ બે શબ્દ મળે . આમ નવમાંશ એટલે નવમો અંશ. એક રાશિનો નવમો અંશ.
આપણે જાણીએ છીએ કે રાશિચક્રમાં બાર રાશિઓ છે. દરેક રાશિ ૩૦° ની હોય છે.
૨૭ નક્ષત્ર છે. એમાં જ એક અભિજીત નક્ષત્ર સમાયેલું છે. આ ૨૭ નક્ષત્ર ને બાર રાશિમાં સમાવેશ કરેલો છે.
બારે રાશિમાં બે નક્ષત્ર એટલે ૨૪ પૂરા થયા . હવે વધ્યાં ૪ નક્ષત્ર જેને બારે રાશિમાં વહેચીએ તો ૧/૪ ભાગ દરેક રાશિમાં આવે. આમ સવા બે નક્ષત્ર એક રાશિમાં આવે. એટલે સ્વાભાવિક છે કે કોઈ એક નક્ષત્ર ખંડિત થઈ ને બીજી રાશિ માં પણ હોય.
એક નક્ષત્ર ૧૩°-૨૦’નુ હોય છે.
દરેક નક્ષત્રને ચાર પદ હોય છે. એક નક્ષત્ર પદ  ૩°-૨૦’ નું હોય છે. ૩°૨૦’ ને ૯ વડે ગુણાકાર કરીએ તો ૩૦° એટલે કે એક રાશિ જેટલાં અંશ થાય. આમ એક રાશિમાં નવ પદ હોય છે.  આ ૩°૨૦’ ના ભાગને નવમાંશ કહીએ છીએ.  એક રાશિમાં નવ પદ હોય તો બાર રાશિમાં ૧૦૮ નવમાંશ થાય .
મેષ રાશિ રાશિચક્રની પહેલી રાશિ છે.  નક્ષત્ર સિરીઝ માં પહેલું નક્ષત્ર અશ્વીની હોય છે. મેષ રાશિમાં પહેલું નક્ષત્ર અશ્વીની એનાં ચાર પદ હોય. પહેલું પદ મેષ બીજુ વૃષભ ત્રીજુ મિથુન ચોથું કર્ક આવે.
મેષ રાશિમાં બીજુ નક્ષત્ર ભરણી છે. ભરણીનું પ્રથમ પદ એટલે કે મેષ રાશિનું પાંચમું પદ સિંહ રાશિનું છઠુ કન્યા સાતમું તુલા આઠમું વૃશ્ચિક થાય. આમ બે નક્ષત્ર પૂરા થયા એટલે ૧૩°-૨૦’ +૧૩° -૨૦’ = ૨૬-૪૦ થયા. હવે એમાં ૩°-૨૦’ ઉમેરો એટલે ૩૦° પૂર્ણ થાય. એટલે કે એક નક્ષત્ર પદની જરૂર છે. મેષ રાશિમાં ત્રીજુ નક્ષત્ર કૃતિકા છે જેનું એક પદ મેષમાં અને બાકીનાં ત્રણ પદ વૃષભ રાશિમાં આવે. કૃતિકા નક્ષત્રનું પહેલું પદ વૃશ્ચિક પછીનું ધન રાશિનું આવે. અહીં મેષ રાશિ પુરી થાય. અને રાશિચક્રની બીજી રાશિ વૃષભ આવે.
વૃષભ રાશિ માં કૃતિકા નક્ષત્ર નાં ૩ પદ આવે. બીજુ ત્રીજુ ચોથુ . અહીં સિરીઝ આગળ વધે છે. વૃષભ રાશિમાં કૃતિકા નક્ષત્ર નું બીજુ પદ આવે જે મકર રાશિનું હોય .  વૃષભ રાશિમાં મકર નવમાંશથી શરૂઆત થાય છે. એ પછી કુંભ રાશિનું પદ આવે અને કૃતિકા નક્ષત્ર નું છેલ્લું પદ મીન રાશિનું હોય.
એ પછી રોહિણી નક્ષત્ર શરૂ થાય એમાં પ્રથમ પદ મેષ રાશિ થી શરૂ થાય. રોહિણી નું બીજુ પદ વૃષભ રાશિનું જ હોય છે. એટલે કે વૃષભ રાશિનું પાંચમું પદ પોતાની રાશિનું હોય છે. રોહિણી નક્ષત્રનું ત્રીજુ પદ મિથુન રાશિનું , ચોથું કર્ક રાશિનું હોય.
આમ વૃષભ રાશિ નાં સાત પદ થાય. માટે એ પછીનું મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર નાં બે પદ વૃષભ રાશિમાં આવે. મૃગશીર્ષ નું પહેલું પદ સિંહ રાશિનું બીજું કન્યા રાશિનું હોય. આમ નવ પદ , નવ નવમાંશ પુરા થાય. આવી રીતે રાશિ ચક્રની બાર રાશિમાં ૨૭ નક્ષત્ર હોય છે.
આ પ્રમાણે નક્ષત્ર ગોઠવતાં એક ચોક્કસ પેટર્ન દેખાય છે. જેમાં ચાર રાશિ પુરી થતાં ચોથી રાશિ કર્કમાં છેલ્લું પદ મીન રાશિનું આવે. એ પછી આવતી સિંહ રાશિમાં જે અગ્નિ તત્વની ધર્મ ત્રિકોણ ની રાશિ છે. ત્યાં થી ફરી  કેતુનું મઘા નક્ષત્રમાં પહેલું પદ  મેષ રાશિનું શરૂ થાય છે.
સિંહથી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી આ પેટર્ન રહે છે. વૃશ્ચિક રાશિમાં છેલ્લું નવમાંશ મીન રાશિનું છે.
વૃશ્ચિક પછી આવતી ધન રાશિનાં પ્રથમ કેતુનાં મૂળ નક્ષત્રથી ફરી મેષ રાશિનાં પ્રથમ પદથી સિરીઝ શરૂ થાય છે. અંતે મીન રાશિમાં છેલ્લું નવમાંશ મીનનું જોવા મળે છે.
મિત્રો આ સિરિઝને ધ્યાનમાં રાખશો તો નવમાંશમાં કેવીરીતે નવમાંશ કુંડળીની ગણતરી કરવી એ સમજાશે, વર્ગોતમ નવમાંશ, પુષ્કર નવમાંશ પણ સમજી શકાશે.

ચંદ્રની ઉચ્ચ રાશિ અને અંશ : Exalted Moon in astrology

ચંદ્રની ઉચ્ચ રાશિ અને અંશ
જેમ ચંદ્ર ગ્રહોનો રાજા છે એમ ચંદ્ર ગ્રહોની રાણી છે. ચંદ્ર માતા છે. ચંદ્ર મન છે.
ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં ૩° કૃતિકા નક્ષત્રમાં બીજા પદમાં ઉચ્ચત્વ મેળવે છે.
વૃષભ રાશિ નૈસર્ગિક કુંડળીમાં બીજા ભાવે આવેલી રાશિ છે. બીજો ભાવ ધન ,કુટુંબ , વાણીનો ભાવ છે.
બીજા ભાવે આવેલી વૃષભ રાશિ અર્થ ત્રિકોણની , પૃથ્વી તત્વની,  સ્થિર રાશિ છે.
સ્વામી શુક્ર છે. શુક્ર ભૌતિક સુખ સાધનોનો કારક છે. વ્યક્તિ કુટુંબ સાથે હોય તો સલામતી લાગે. કોઈ સારી મીઠી વાણી બે શબ્દ બોલે તો સારું લાગે. ચંદ્ર મન છે. મન હંમેશા સુખ શાંતિ ઈચ્છે. ચંદ્ર ચંચળ હોવાથી જ્યાં સ્થિરત્વ મળે ત્યાં ખુશ રહે છે. વૃષભ રાશિ સ્થિર રાશિ છે . ચંદ્ર અહી સ્થિરત્વ અનુભવે છે.
વૃષભ રાશિ પૃથ્વી તત્વની રાશિ છે. ચંદ્ર જળ તત્વ છે. જળ તત્વને પૃથ્વી તત્વ જ સાચવી શકે, સંગ્રહ કરી શકે. અને એવી પૃથ્વી પર વધુ અનાજ ઉગે , વધુ ધન મળે.
શુક્ર ભૌતિક સુખ સાધનો સગવડતાનો ધન ધાન્યનો કારક છે. મીઠાશનો કારક છે.  ચંદ્ર એટલે મન , મન  ભૌતિક જરૂરિયાતો પુરી થાય તો ખુશી અનુભવે. વૃષભ રાશિની સ્થિરતા અને સગવડો મળવાને કારણે ચંદ્ર આ રાશિમાં ઉચ્ચનો થાય છે.

ચંદ્ર કર્ક રાશિનો અધિપતિ છે. કર્ક રાશિ રાશિ ચક્રની ચોથી રાશિ છે. વૃષભ રાશિ કર્ક રાશિથી અગિયારમે આવે. અગિયારમો ભાવ ઈચ્છાપૂર્તિ નો છે. ચંદ્ર ની બધી ઈચ્છાઓ અહી પૂર્ણ થાય છે માટે ચંદ્ર વૃષભ માં ઉચ્ચનો થાય છે.
ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં ૩° કૃતિકા નક્ષત્રમાં ઉચ્ચનો થાય છે. કૃતિકા નક્ષત્રનો અધિપતિ સૂર્ય છે. નક્ષત્ર દેવ કાર્તિકેય છે.  અગ્નિ તત્વનું, રાજસિક નક્ષત્ર છે.
કૃતિકાઓ જે ઋષિ પત્નીઓ હતી જેમણે શિવ પુત્ર કાર્તિકેયનું માતાની જેમ પોષણ કરી  ઉછેર્યા હતા. કૃતિકા નક્ષત્ર અગ્નિ તત્વનું નક્ષત્ર છે. કૃતિકા અગ્નિ મનને શુધ્ધ કરે છે. સુખ વૈભવ વચ્ચે રહીને અનાસક્ત ભાવથી જીવવું અને આત્મસાક્ષાત્કાર કરવા એજ ચંદ્રનું પરમ ઉચ્ચ સ્થાન છે.
ચંદ્ર માતાનો કારક છે. સૂર્ય જીવનશક્તિનો કારક છે. માતા પોતાનાં બાળકોનું પોષણ કરી જીવનશક્તિ પ્રદાન કરે છે. સૂર્ય નૈતિકતાનો કારક છે , આત્મબળનો કારક છે. એટલે ચંદ્ર સૂર્યનાં નક્ષત્રમાં ઉચ્ચનો થાય છે.
ચંદ્ર ૩° એ એટલે કે રાશિની શરૂઆતમાં ઉચ્ચનો થાય છે.
આપણે જાણીએ છીએ કે, એક રાશિ ૩૦° ની હોય છે. જેમાં સવા બે નક્ષત્ર હોય છે. એક નક્ષત્રમાં ચાર પદ હોય છે. મેષ રાશિમાં બે નક્ષત્ર અશ્વિની ભરણી  પૂર્ણ થઈ  કૃતિકાનું પહેલું પદ હોય છે.
વૃષભ રાશિ કૃતિકા નું બીજુ ત્રીજુ ચોથું એમ ત્રણ પદ હોય છે . એ પછી રોહિણી નક્ષત્ર નાં ચાર પદ અને મૃગશીર્ષ નાં બે પદ એમ થઈ નવ પદ એટલે કે નવ નવમાંશ થાય.
ચંદ્ર કૃતિકાનાં બીજા પદ માં એટલે મકર નવમાંશમાં ઉચ્ચનો થાય છે. મકર રાશિ અર્થ ત્રિકોણની મહત્વ ની રાશિ છે , પૃથ્વી તત્વની રાશિ છે , કર્મની રાશિ છે.  કર્તવ્યનિષ્ઠાની રાશિ છે.
અહીં મન ભૌતિક સુખનાં મોહનો ત્યાગ કરી, આત્માને ઉચ્ચ પદે ગતિ કરવાની વૃત્તિ રાખે છે.
જુદી રીતે વિચારીએ તો , મકર રાશિ દસમ ભાવે આવે જે ગવરમેન્ટ, રાજકારણ,  હેડ ,રાજા નો ભાવ છે. સામે આવતો ચોથો ભાવ પ્રજાનો થાય. જ્યાં કર્ક રાશિ આવે છે.  આમ જનતાએ ભોગવિલાસથી બચીને , ઉપ્લબ્ધ સંસાધનો દ્વારા સમાજની ઉન્નતિ અને વિકાસ કરવા જોઈએ એ માટે સૂર્યનાં સદાચાર અને નૈતિકતાના ગુણ હોય તો જ શક્ય બને. માટે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં કૃતિકા નક્ષત્રમાં બીજા પદમાં ઉચ્ચત્વ મેળવે છે.
આમ સ્થિરતા અને સુખ સગવડ કર્મ કરીને મેળવવાની રાશિ, નક્ષત્ર અને નવમાંશમાં ચંદ્ર ઉચ્ચનો થાય છે.
ચંદ્ર આ નક્ષત્રમાં હોય એ વ્યક્તિ ભૌતિકતા પ્રેમી હોય. બ્રાન્ડેડ વસ્તુઓની શોખીન હોય છે. લીડરશીપનો ગુણ ધરાવતી હોય છે.
વૃષભ રાશિમાં ૩° થી ૩૦° માં ચંદ્રની મૂળ ત્રિકોણ રાશિ ગણાય છે.
કૃતિકા પછી રોહિણી નક્ષત્ર આવે છે. રોહિણી નક્ષત્ર ચંદ્રનું નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્રમાં જન્મેલા જાતકો લાગણીશીલ , ભૌતિકતા પ્રેમી , સોફ્ટ નેચરના હોય છે. આ જાતકો સંગીત, નૃત્ય જેવી કલાક્ષેત્રે રૂચિ ધરાવતા જોવા મળે છે. વૃષભ રાશિ વાણીના સ્થાને આવતી હોવાથી આ જાતકો સોફ્ટ અને મીઠાશથી બોલવાવાળા હોય છે.
મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર માં જન્મેલા જાતકો એડવેન્ચરસ હોય છે. ફરવાના શોખીન , નેચરપ્રેમી અને ફોટોગ્રાફી નો શોખ હોય છે.

હોરા- મુહૂર્ત

હોરા- મુહૂર્ત
આપણાં ઘરોમાં નાના-મોટા શુભ કામ કરવા ચોઘડિયા જોવાય છે. પરંતુ આ ચોઘડિયા પ્રવાસ માટે હોય છે. નાના મોટા શુભ કાર્યો માટે જ્યોતિષમાં મુહૂર્ત જોવા માટે હોરાનો ઉપયોગ ખુબ જ સરસ ફળ આપે છે. આ ઉપરાંત પ્રશ્ન શાસ્ત્રમાં પણ હોરાનો  ઉપયોગ થાય છે.
જન્મ સમયની હોરાનું જ્યોતિષમાં ઘણું મહત્વ છે.
હોરા જોવી પણ ઘણી સહેલી છે. તો આપણે સમજીએ હોરા એટલે શું?
સંસ્કૃત શબ્દ અહોરાત્રી પરથી આવેલો શબ્દ છે. અહોરાત્રી એટલે એક આખો દિવસ.એટલે એક સૂર્યોદય થી બીજા સૂર્યોદય સુધીનો સમય. આમ ૨૪ કલાક થાય. દિવસને બે વિભાગમાં વહેચી દીધા છે. એક દિવસની હોરા અને રાત્રિની હોરા. દિવસની હોરાની ગણત્રી સૂર્યોદય સમય અને સૂર્યાસ્ત સમયનાં વચ્ચેના સમયને કહે છે. આ જે સમય આવે એને બાર વડે ભાગીએ તો જે સમય આવે એ લગભગ એક કલાકની આસપાસનો હોય. આ એક કલાકને હોરા કહે છે.
બીજો ભાગ સૂર્યાસ્તથી બીજા દિવસનાં સૂર્યોદયનો સમય. બાર કલાક સવારનાં બાર કલાક સાંજનાં.
આ સમયનાં પણ બાર ભાગ કરીએ તો રાત્રીની એક હોરાનો સમય મળે.
કેટલીક વખત ૫૫મિનીટ તો અમુક ઋતુમાં એક કલાક પાચ મિનીટ પણ જોવા મળે.
  ઈંગ્લીશમાં એક કલાકને અવર કહે છે. જે હોરા જેવો જ છે. એક હોરા એક કલાકની હોય છે. સૂર્ય થી શનિ સુધીના સાત ગ્રહો એક એક હોરાના સ્વામી હોય છે.
દરેક વારની સૂર્યોદય સમયની પહેલી હોરા એ દિવસનાં સ્વામીની હોય છે. દાખલા તરીકે સોમવારે પહેલી હોરા ચંદ્રની , મંગળવારે પહેલી હોરા મંગળની , બુધવારે બુધની, ગુરુવારે ગુરુની,  શુક્રવારે શુક્રની , શનિવારે શનિની, રવિવારે સૂર્ય ની હોય છે. હવે બીજી હોરા કોની હોય એ સમજીએ.
દાખલા તરીકે રવિવારે સૂર્યોદય સમયની એક કલાક સુધી સૂર્યની હોરા હોય . પછી બીજી હોરા સૂર્ય થી છઠા વારની આવે .એટલે કે શુક્રની એ પછીની ત્રીજી શુક્રથી છઠા વારની આવે બુધની એમ સૂર્યાસ્ત સુધીની
હોરા હોય. હવે સૂર્યાસ્ત સમયની પહેલી હોરા સૂર્ય થી પાંચમાં વારની ગુરુવારની હોય. એ પછીની ગુરુવારથી છઠા વારની મંગળ વારની આવે. આમ બીજા દિવસનાં સૂર્યોદય સુધી ગણાય. બીજા દિવસે સોમવાર આવે એ દિવસની પહેલી હોરા ચંદ્રની આવે. દરેક હોરામાં હોરા સ્વામીનાં ક્ષેત્રમાં આવતાં કાર્યો શરૂ કરવાથી કામકાજ સરળતાથી થાય છે.
કઈ હોરામાં કયું કામ કરવાથી શુભ ફળ મળે એ જોઈએ.
સૂર્યની હોરામાં સરકારી કામકાજ , સરકારી ઓફિસમાં ફાઈલ સબમિટ કરવી, સરકારી અધિકારી કે રાજકારણી ને મળવું . સ્વાસ્થ્ય સંબંધી પ્રશ્ન માટે ડોક્ટરની એપોઈનમેન્ટ લેવી તપાસ કરાવવી, દવા સ્ટાર્ટ કરવી, સર્જરી કરાવવી કે એ માટે સમય લેવો. જેવા કામ કરાય. હાથ નીચે માણસોની ભરતી કરવા આ સમય સારો રહે.
ચંદ્ર – એટલે માતા, વડીલ સ્ત્રી મન છે. પાણી દૂધ બધી જ લીકવીડ વસ્તુઓનો કારક છે ચંદ્ર.  જે કામ ત્વરિત પતાવવું હોય તે આ હોરામા સ્ટાર્ટ કરાય. લીકવીડનાં કામ આ હોરામા સ્ટાર્ટ કરાય. જેમકે દૂધની ડેરી કે પાર્લર સ્ટાર્ટ કરવું છે. કેમિકલ પેટ્રોલિયમ સંબધિત કામકાજ વગેરે. ટ્રાવેલિંગ એજન્સી ખોલવી હોય કે ફરવા જવાનું ગોઠવવવુ હોય, બેંકમાં પૈસા  ટ્રાન્સફર કરાવવા કે લોન માટે એપ્લાય કરવું ચંદ્રની હોરામા કામ ઝડપથી થાય છે.
આર્ટને લગતા કામ સંગીતને લગતા કામ આ હોરામા સ્ટાર્ટ કરાય. નવી રેસિપી બનાવવી પાર્ટી ગોઠવવી વગેરે કામ થાય.
મંગળની હોરામા ખાસ કરીને કોર્ટનાં કામો કરી શકાય. કેસ ફાઈલ કરવો વકીલને મળવું વગેરે. જમીનના કામ પણ આ હોરામા થાય. ખેતી સંબંધિત કામ, એન્જીનીયરિંગ કામો, રમતગમત સંબંધિ કાર્યો,  ફિજીયોથેરપી ટ્રીટમેન્ટ આ હોરામા સ્ટાર્ટ થાય. કોઈ પણ એક્સસાઈઝ કે યોગ માટે મંગળ ની હોરા ઉત્તમ છે.
સર્જન ડોક્ટર હોવ તો સર્જરી માટે ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ આ હોરામા ખરીદવાથી લાંબો સમય ચાલે છે. આ હોરા દરમ્યાન કોઈ સાથે વાદવિવાદ ટાળવા જરૂરી છે.
બુધની હોરામા બિઝનેસ રિલેટેડ , ભણવાની શરૂઆત કરવી, લખવુ જ્યોતિષ, ડ્રોઈગ વગેરે જેવા કાર્યો કરાય. એકાઉન્ટના કામ દસ્તાવેજીકરણ વગેરે કામ કરી શકાય. કોમ્પ્યુટર સંબંધી કે ટેલીકોમ્યનીકેશન સંબધિત કામ કરાય.
ગુરુની હોરામા બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવવું, લોન માટે એપ્લાય કરવુ કોઈ પણ ફાઈનાસ્યીલ મેટર માટે આ હોરા પસંદ કરાય. આ ઉપરાંત ધાર્મિક કાર્યો કે સંતાનના કાર્યો, સંતાનને સમજાવવા, સલાહ આપવી આ હોરામા થાય.  સંતાન પ્રાપ્તિ માટે ડોક્ટરની એપોઈનમેન્ટ લેવી કે મળવા માટે ગુરુની હોરા ઉત્તમ છે. મેડિકલ માં ભણવાનું હોય પેપર સબમિટ કરવું હોય તો ગુરુ ની હોરા માં થાય.
શુક્રની હોરામાં લવ મેરેજ કરવા હોય તો , મેરેજ રજીસ્ટ્રેશન કરાય. દાગીના ખરીદવા કપડાં ખરીદવા , લગ્નની ખરીદી કરવા માટે આ હોરા પસંદ કરાય. વાહનની ખરીદી, મ્યુઝિક રિલેટેડ કાર્યો , મિત્રો ને મળવું , બાયોલોજી કે લાઈફ સાયન્સ ભણવાનું સ્ટાર્ટ કરવા, રિસર્ચ વર્ક શરૂ કરવા શુક્ર ની હોરા લેવાય.
વૈવાહિક સંબધીત કામ, લગ્નોત્સુક યુવક યુવતીનું મળવા માટે શુક્રની હોરા શુભ ફળ આપે છે.
શનિની હોરામા લેબર વર્ક શરૂ કરવું હોય, સાફસફાઈના કામ કરવા હોય તો શરૂ કરાય. શનિની હોરામા શુભ કાર્ય ટાળવા.
ગરીબોને ભોજન આપવું , સેવાનાં કામ શરુ કરવા આ હોરા સારી છે. ઓઈલ, લોખંડ સંબંધિત કાર્ય માટે આ હોરા પસંદ કરાય.
આમ સાચી હોરા પસંદ કરીને કામ કરીએ તો ડેઇલી લાઈફમાં કામકાજ સરળ બને ફળદાયી બને. જ્યોતિષ નો ઉપયોગ અંધશ્રદ્ધા વહેમ વધારવા માટે નથી. પણ જો સમજીને ઉપયોગ કરીએ તો રોજીંદા જીવનમાં સુગમતા રહે. ખુશી મળે.

સૂર્યની ઉચ્ચ રાશિ મેષ : Exalted Sun

સૂર્યની ઉચ્ચ રાશિ
ગ્રહ કોઈ એક ચોક્કસ રાશિમાં, ચોક્કસ અંશનો થાય ત્યારે ઉચ્ચત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. આ સ્થાને એ ગ્રહ એકદમ કમ્ફર્ટ ફિલ કરે છે. અને માટે એ સારું ફળ આપે છે.
મિત્રો સાથે એવો પણ વિચાર આવે કે, ગ્રહ શા માટે કોઈ ચોક્કસ રાશિમાં, ચોક્કસ અંશે, ચોક્કસ નક્ષત્રમાં
ઉચ્ચનો થાય છે?  આજે આ વિષય પર થોડી વાત કરીશું.
ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય છે. સૂર્ય પિતા, આત્માનો કારક છે. તેજ, પ્રકાશ જ્ઞાનનો કારક છે. નૈતિકતા, શિષ્ત, જીવનશક્તિનો કારક છે. સોલર એનર્જીનો આંતરિક શક્તિનો કારક છે.
આ સૂર્ય મેષ રાશિમાં ૧૦° ,અશ્વિની નક્ષત્રનાં ત્રીજા પદમાં પરમ ઉચ્ચત્વ મેળવે છે.
શા માટે? એનાં તાત્વિક કારણો જોઈએ.
મેષ રાશિ ભચક્રની પ્રથમ રાશિ છે. નૈસર્ગિક કુંડળી પ્રમાણે કુંડળીમાં પ્રથમ ભાવે હોય છે. મેષ રાશિનો અધિપતિ ગ્રહ મંગળ છે. જેને સેનાપતિ કહે છે.
સૂર્ય ગ્રહોનો રાજા પૂર્વમાં ઉગે છે. એ પ્રથમ રાશિ મેષમાં પ્રવેશે છે. રાજા સેનાપતિને ઘેર પ્રવેશે છે.
સેનાપતિ રાજાને શક્તિ પ્રદાન કરે. રાજાની પ્રતિષ્ઠા વધે એવીરીતે સાથ આપે. રાજાને બાહુબળ પુરું પાડે.
બીજી રીતે વિચારીએ તો સૂર્ય આત્મા છે એ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ પામી ભચક્રની આ પ્રથમ રાશિને શક્તિ આપે. સમજો કે મેષ રાશિ મોબાઈલ છે અને સૂર્ય એને ઈલેક્ટ્રીક કરંટની જેમ જીવનશક્તિ આપે છે. અને ભચક્ર ગતિમાન થાય છે. બારે રાશિમાં એક વર્ષ દરમ્યાન ગતિ કરે છે. માટે સૂર્ય મેષ રાશિમાં ઉચ્ચનો થાય છે.
હવે નક્ષત્ર જોઈએ. ભચક્રને આપણે ૩૬૦°નુ ગણીએ છીએ. જેમાં ૧૨ રાશિ છે. દરેક રાશિ ૩૦°ની હોય છે. આપણાં નક્ષત્ર ૨૭ છે એ બાર રાશિ માં વહેંચાયેલાં છે.  એક રાશિમાં સવા બે નક્ષત્ર હોય છે . એક નક્ષત્ર ને ચાર પદમાં વિભાજીત કર્યા હોય છે. આમ એક રાશિમાં નક્ષત્ર ના કુલ નવ પદ પદ હોય છે.
સૂર્ય મેષ રાશિનાં પ્રથમ નક્ષત્ર અશ્વિનીમાં ઉચ્ચનો થાય છે. પ્રથમ રહેવું રાજાનો ગુણ છે. અશ્વીની પ્રથમ નક્ષત્ર છે. અશ્વિની નક્ષત્રનું સિમ્બોલ અશ્વનુ મુખ છે.  આ નક્ષત્ર નાં દેવ બે અશ્વીની કુમારો છે જે દેવો ના વૈદ્ય છે. રાજા કે પિતા હંમેશા પોતાની પ્રજાની રક્ષાની, સ્વાસ્થ્યની અને પોષણની કાળજી લેતો હોય . માટે આ નક્ષત્ર માં ઉચ્ચનો થાય છે.
કેતુનું નક્ષત્ર છે. કેતુ મોક્ષનો કારક છે. જે આત્મા જન્મે છે. એ એવી ઈચ્છા સાથે આવે છે કે, એને આ જન્મે મોક્ષ મળે. માટે કેતુનાં નક્ષત્ર માં ઉચ્ચનો થાય છે. કેતુનું સિમ્બોલ ધ્વજ છે. રાજા આગલી હરોળમાં સેનાપતિ સાથે પોતાનો ધ્વજ ફરકાવતાં વિજયી છે એ દર્શાવે છે.
વધુ ઊંડાણથી વિચારીએ તો સૂર્ય મેષ રાશિનાં અશ્વીની નક્ષત્ર નાં ત્રીજા પદ મા ઉચ્ચ નો થાય છે. ત્રીજુ પદ મિથુન નવમાંશ નું છે. બુધ એનો અધિપતિ છે બુધ બુદ્ધિનો કારક છે. રાજકુમાર છે. રાજા પાસે બળ સાથે બુધ્ધિ પણ જરૂરી છે. રાજા સાથે રાજકુમાર તો હોય જ. વાયુ તત્વનું નવમાંશ છે. વાયુ તત્વની હાજરીમાં ધ્વજ ફરકી શકે. વાયુ તત્વને બુધ કોમ્યુનિકેશન નો કારક પણ છે. જેને કારણે રાજાની ખ્યાતિનો પ્રસાર થાય.
સૂર્યની ગરમી તેજ પ્રકાશને પૃથ્વી પર પ્રસારે. આ ઉપરાંત વિચારીએ તો પ્રથમ પદમાં ગંડાત પોઈન્ટ આવે જ્યાં હજુ સૂર્ય નબળો હોય એટલે કે સૂર્ય જેમ થોડો સમય જાય પછી આઠ નવ વાગ્યાની આસપાસ પોતાનો પ્રકાશ એવો આપે જે પૃથ્વી નાં સર્વે પ્રાણીઓને પોષણ આપે. માટે ૧૦° એ ઉચ્ચનો થાય.
બીજી એક વાત કે, સૂર્ય સિંહ રાશિનો સ્વામી છે. સિંહ રાશિથી મેષ રાશિ નવમ ભાવે આવે. નવમ ભાવ એટલે ધર્મ ભાવ , ઉચ્ચ અભ્યાસનો , નૈતિકતાનો ભાવ છે.  માટે સૂર્ય અહીં ઉચ્ચનો થાય છે.
એપ્રિલ મહિનામાં તારીખ ૧૪/૧૫ મી ની આસપાસ સૂર્ય મેષ રાશિમાં પ્રવેશે જેને મેષ સંક્રાંતિ કહે છે. આપણાં દેશનાં ઘણાં રાજ્યોમાં આ દિવસે નવું વર્ષ મનાવવામાં આવે છે.

યોગ – કુંડળીમાં યોગ

યોગ
સંસ્કૃત શબ્દ છે યોગ એટલે જોડાવું.  પતંજલિ યોગ સુત્રમાં આવતો યોગ શબ્દ જેનો સામાન્ય રીતે વિવિધ આસનો કરીએ એ માનીએ છીએ. પરંતુ જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર યોગ એટલે ગ્રહો વચ્ચેનું એવું જોડાણ જેનાં થકી કુંડળીનું ફળાદેશ બદલાઈ જાય. કુંડળીમાં કેટલાંક ચોક્કસ યોગો વ્યક્તિની જીંદગી બદલી નાખવા માટે શક્તિમાન હોય છે.
જ્યોતિષ માં હજારથી પણ વધુ યોગો હોય છે. પારાશર મુનીએ પ્રકરણ ૩૨,૩૩ ,૩૪ વિવિધ યોગો પર જણાવ્યું છે. યોગો શુભ ફળદાયી અને અશુભફળદાયી પણ હોય છે. જે અશુભ ફળ આપે એને અરિષ્ટ યોગ કહે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં  શરૂઆતનાં અભ્યાસુઓ માટે યોગ કુંડળીમાં સરળતાથી કેવીરીતે શોધાય એ આજે જોઈશું.
યોગો મેઈન બે રીતે બનેલા હોય છે.
૧) ભાવને અનુલક્ષીને
૨) બે કે તેથી વધુ ગ્રહોનાં સંબધ થી.
ભાવને અનુલક્ષીને બનેલા યોગોમાં પણ ગ્રહોનો ફાળો તો હોય જ છે. પરંતુ સમજવું સરળ બને માટે ભાગ પાડીએ.
૧) ભાવને અનુલક્ષીને બનતા યોગમાં પ્રથમ ભાવ જેને લગ્ન ભાવ કહીએ છીએ તેનાથી બનતા યોગો જેમ કે અધિ યોગ ,અમલ યોગ.
૨) કેન્દ્રાધિપતિ અને ત્રિકોણાધિપતિનો સંબંધ કેન્દ્ર કે ત્રિકોણ ભાવમાં હોય તો ધનયોગ કહે છે. ગયા બે
૩) ધર્માધિપતિ કર્માધિપતિ નો સંબંધ રાજયોગ બનાવે છે. જેમાં નવમેશ અને દશમેશની યુતિ સંબધ હોય અને નવમ કે દસમ ભાવમાં સ્થિત હોય ત્યારે આ યોગ બને છે.
૪) કેટલીક કુંડળીમાં કેન્દ્ર અને ત્રિકોણનો અધિપતિ ગ્રહ એકજ થતો હોય એવા ગ્રહને યોગકારક ગ્રહ કહે છે. આ ગ્રહ તેની દશા અંતર દશા માં શુભ ફળ આપે છે.
વૃષભ અને તુલા લગ્નની કુંડળીમાં શનિ યોગકારક ગ્રહ છે. જ્યારે કર્ક સિંહ લગ્નની કુંડળીમાં મંગળ યોગકારક ગ્રહ છે.
૫) વિપરીત રાજયોગ
કુંડળીમાં ૬,૮,૧૨ માં ભાવને દુ:સ્થાન કે ત્રિક ભાવ કહે છે. આ ભાવના અધિપતિ પરસ્પર ભાવોમાં સ્થિત હોય એને વિપરીત રાજયોગ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે છઠ્ઠા ભાવનો અધિપતિ આઠમે કે બારમે કે છઠે હોય એજ રીતે આઠમાં ભાવનો અધિપતિ છઠે બારમે કે આઠમે હોય અને બારમાનો અધિપતિ છઠે આઠમે કે બારમે હોય તો વિપરીત રાજયોગ બને છે.
ચંદ્ર અને સૂર્યથી કેટલાંક યોગો બને છે .
જેમ લગ્ન ભાવથી અધિયોગ બને છે એમ ચંદ્રથી પણ આધિયોગ, અમલ યોગ, સુનફા અનફા દુર્ધરા જેવા યોગો બને છે.
ચંદ્ર નો બીજા ગ્રહ સાથેનાં સંબંધ થી પણ યોગ બનતા હોય છે. જેમકે ચંદ્ર નો ગુરુ સાથેનો કેન્દ્ર સંબંધ થી ગજકેસરી યોગ,  ચંદ્ર મંગળ થી લક્ષ્મી યોગ જે શુભ ફળ આપે છે.
ચંદ્ર ગુરુ થી બનતો શકટ યોગ, ચંદ્ર શનિની વિષ યોગ અશુભ ફળ આપે છે. ચંદ્ર જ્યારે એકલો હોય આસપાસનાં ભાવમાં બીજા ગ્રહો ના હોય એને કેન્દ્રુમ યોગ કહે છે જે અશુભ ફળ આપે છે.
હવે સૂર્ય થી બનતા યોગો જોઈશું.
સૂર્ય થતાં યોગમાં વેશી યોગ, વશી યોગ, ઉભયાચારી યોગ, સૂર્ય બુધની યુતિ સંબંધ ને બુધાદિત્ય યોગ કહે છે. સૂર્ય ગુરુ ના  યુતિ  સંબંધને રાજરાજેશ્વરી યોગ કહે છે શુભ યોગો છે.
આ ઉપરાંત પાંચ બાકીનાં ગ્રહો જેવાકે મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર શનિથી થતા યોગો જેને પંચમહાભૂતમાં યોગ કહે છે જે ખુબ પ્રચલિત છે. ગ્રહ પોતાની સ્વરાશિ કે ઉચ્ચ રાશિમાં હોય અને એ રાશિ કેન્દ્ર માં સ્થિત હોય ત્યારે આવા યોગ બને છે. જેમકે
મંગળથી રૂચક યોગ
બુધથી ભદ્ર યોગ
ગુરુ થી હંસ યોગ
શુક્થી માલવ્ય યોગ
શનિથી શશ યોગ
કુંડળી જોવા બેસીએ ત્યારે ગ્રહોનું રાશિ પરિવર્તન પણ જોવું જોઈએ. જેને પરિવર્તન યોગ કહે છે. આવી જ રીતે નક્ષત્ર પરિવર્તન યોગ પણ હોય છે. જેમાં ગ્રહ સ્વરાશિ નો હોય એ રીતે ફળ આપે છે. દાખલા તરીકે મેષ રાશિમાં શનિ હોય અને મકર રાશિમાં મંગળ હોય જેને પરિવર્તન યોગ કહે છે.
હવે વાત કરીશું નીચે ભંગ રાજયોગની.
આ યોગમાં કોઈ એક ગ્રહ નીચની રાશિમાં રહેલો છે. એની સાથે જો એ રાશિનો અધિપતિ રહેલો હોય કે દ્રષ્ટિ કરતો હોય કે એ રાશિમાં ઉચ્ચત્વ પામતો ગ્રહ સાથે હોય તો નીચભંગ રાજયોગ બને છે.
આપણે જોઈએ છીએ કે  ઘણી  કુંડળીમાં શુભયોગો જોવા મળે છે પણ શુભ ફળ આપતા જોવા મળતા નથી. પરાશર મુનિ કહે છે કે લગ્ન અને ચંદ્ર જો મજબૂત બનેલાં હોય તો જ યોગો ફળ આપે છે. બીજું કે યોગો એની દશા કે ખાસ કરીને અંતરદશામાં ફળ આપતા જોવા મળે છે.
ત્રીજુ અને અગત્યનું એ જોવું જરૂરી છે કે, ગ્રહો કંઈ રાશિમાં છે, એ રાશિ કુંડળીમાં કયા ભાવમાં છે અને ગ્રહનું બળાબળ પણ જોવું અગત્યનું છે.
આ તમામ બાબતોને સારા જ્યોતિષે ધ્યાનમાં રાખીને યોગ માટે ફળાદેશ કરવું જોઈએ.
ધન્યવાદ