નવમાંશ… Navmansha

નવમાંશ…
સામાન્ય રીતે જન્મ લગ્ન કુંડળી સાથે નવમાંશ કુંડળી નો અભ્યાસ પણ કરાતો હોય છે. નવમાંશ કુંડળી ને બધા જ ડિવિઝનલ ચાર્ટ માં સૌથી વધુ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે.
નવમાંશ એટલે શું?
રાશિ ચક્ર માં એક રાશિ 30 અંશની હોય છે. 30 અંશના નવ સરખા ભાગ કરવામાં આવે તો એક ભાગ 3°20′ નો થાય. જેને રાશિનો નવમાંશ કહે છે. એક નક્ષત્ર ચરણ પણ 3°20’નું હોય છે. માટે એમ કહી શકાય કે, નવમાંશ કુંડળી નક્ષત્રની કોડેડ લેંગ્વેજ માં લખી છે. જન્મ લગ્ન કુંડળી ને નવમાંશ કુંડળી સાથે જોવામાં આવે છે તેનું એક મહત્ત્વનું કારણ એ છે કે, ગ્રહ રાશિના કયા નક્ષત્ર પદમાં તથા ચરણમાં છે તે ઈઝીલી સમજી શકાય. આમ નવમાંશ અને નક્ષત્ર એક સિક્કા ની બે બાજુ છે.
રાશિ ચક્ર મા 12 રાશિ હોય. એક રાશિમાં 9 નવમાંશ હોય. માટે 12×9=108 એમ રાશિ ચક્ર માં 108 નવમાંશ હોય છે.
નવમાંશ કુંડળી શા માટે જોવી?
નવમાંશ કુંડળી થી ગ્રહોની એક્ઝેટ પોઝિશન, ગ્રહ કયા નક્ષત્રમાં, કયા નક્ષત્ર પદમાં તથા ક્યા ચરણમાં છે એટલી ડિટેલ, કુંડળી જોતા જ સમજી શકાય. જેના પરથી ગ્રહનું બળ જાણી શકાય. ઉપરાંત જન્મ લગ્ન કુંડળી ના લગ્નનું બળ પણ જાણી શકાય છે.
વિશોંપકબળ મેળવવું હોય છે ત્યારે જુદી જુદી વર્ગ કુંડળી માંથી લગ્ન કુંડળી ને 20માંથી 6 ગુણ અને નવમાંશ ને 5 ગુણ આપવામાં આવે છે. જે નવમાંશ નું મહત્વ સાબિત કરી આપે છે.
સામાન્ય રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે, સૂર્ય સાથે રહેલો ગ્રહ અસ્તનો થતો જોવા મળે છે. આથી તેનું બળ ઓછું થઈ જાય છે. પરંતુ જો નવમાંશ માં એ ગ્રહ સૂર્યથી બે સ્થાનથી વધુ દૂર હોય તો તે ગ્રહ રીઝલ્ટ આપતો જોવા મળે છે.
સૌમ્ય રાશિ તથા સૌમ્ય નવમાંશ માં બેઠેલો ગ્રહ શુભ પરિણામ આપે છે. જ્યારે ક્રુર રાશિ તથા ક્રુર નવમાંશ માં રહેલો ગ્રહ જીવનમાં સ્ટ્રગલ, તકલીફો તથા પ્રોબ્લેમ આપે છે.
નવમાંશ કુંડળી ને જન્મ લગ્ન કુંડળી નો XRay, જન્મ લગ્ન કુંડળી ની કરોડરજ્જુ પણ કહે છે. નવમાંશ ને જન્મ લગ્ન કુંડળી ની સુક્ષ્મકુંડળી પણ કહે છે.
વર્ગોત્તમ નવમાંશ…
જન્મ લગ્ન કુંડળી માં જે લગ્ન ઉદિત હોય તે જ લગ્ન નવમાંશ માં હોય તો વર્ગોત્તમ લગ્ન કહે છે. આવી કુંડળી ને બળવાન કુંડળી મનાય છે.
દા. ત. જન્મ કુંડળી માં તુલા લગ્ન હોય તથા નવમાંશ માં પણ તુલા લગ્ન હોય તો વર્ગોતમી લગ્ન કહેવાય છે.
જ્યારે કોઈ ગ્રહ જન્મ લગ્ન કુંડળી માં કોઈ એક રાશિમાં રહેલો હોય, અને નવમાંશ માં પણ એજ રાશિમાં હોય તો તેવા ગ્રહને’ વર્ગોત્તમ ગ્રહ’ કહે છે.
દા. ત. જન્મ લગ્ન કુંડળી માં મંગળ સિંહ રાશિમાં હોય તથા નવમાંશ માં પણ સિંહ રાશિમાં હોય તો વર્ગોત્તમ મંગળ ગણાય છે. મંગળ મેષ રાશિમાં 00°-00′ થી 3°20′ માં હોય તો તે વર્ગોત્તમ બને.
–કોઈ પણ ગ્રહ ચર રાશિમાં 00°00’થી 3°20’નો હોય
–કોઈ પણ ગ્રહ સ્થિર રાશિમાં 13°20’થી 16°40’નો હોય
–કોઈ ગ્રહ દ્વિસ્વભાવ રાશિમાં 26°40’થી 30°00’નો હોય, એવા ગ્રહને વર્ગોત્તમ ગ્રહ કહેવાય છે.
ગ્રહ જ્યારે વર્ગોતમ થાય ત્યારે બળવાન થયો ગણાય. કારણ કે જે રાશિમાં હોય તે રાશિના બધાજ ગુણધર્મો, સ્વભાવ એબ્સોર્બ કર્યા હોય માટે જો રાશિ શુભ હોય તો ઉત્તમ શુભ ફળ આપે. વર્ગોત્તમ ગ્રહ એક સમાન ફળ નથી આપતા. જે રાશિમાં હોય તે રાશિના ગુણધર્મો એબ્સોર્બ કરે છે.
ઉદાહરણ તરીકે મંગળ શુક્ર ની વૃષભ રાશિમાં રહેલો છે. વૃષભ રાશિ સ્થિર સ્વભાવની, પૃથ્વી તત્વની રાશિ છે. નૈસર્ગિક કુંડળીમાં બીજા સ્થાને છે. બીજો ભાવ ધન, કુટુંબ, વાણી નો છે. વર્ગોત્તમ થયેલો મંગળ વૃષભ રાશિ ના બધા જ ગુણધર્મો પ્રમાણે રીઝલ્ટ આપી શકે.
વર્ગોત્તમ ગ્રહ જો અગ્નિ તત્વ નો હોય અને અગ્નિ તત્વ ની રાશિમાં વર્ગોત્તમ થાય તો ખૂબ સારૂ ફળ આપે એજ રીતે પૃથ્વી તત્ત્વનો ગ્રહ પૃથ્વી તત્વની રાશિમાં વર્ગોત્તમ થાય તો રાશિના ગુણધર્મો પ્રમાણે ઉત્તમ ફળ આપે. ( દશા અંતરદશા દરમ્યાન ).

ભાવોત્તમગ્રહ…
જ્યારે કોઈ ગ્રહ જન્મ લગ્ન કુંડળી માં જે ભાવમાં હોય તેજ ભાવમાં નવમાંશ માં પણ રહેલો હોય તેને ‘ભાવોત્તમગ્રહ’ કહે છે.
જે ભાવમાં ગ્રહ ભાવોત્તમ થયો હોય તે ભાવના તમામ કારકત્વ આ ગ્રહ એબ્સોર્બ કર્યા હોય છે. અને એ મુજબ ફળ આપે.
પુષ્કર નવમાંશ…
પુષ્કરાંશ એ રાશિ ચક્ર ની બાર રાશિમાં એવાં સ્પેશ્યલ અંશો છે. પુષ્કરાંશ ને પુષ્કરનવમાંશ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પુષ્કર એટલે પુષ્ટ કરનાર પોષણ કરનાર. કોઈ પણ ગ્રહ પુષ્કર નવમાંશ માં હોય એ ગ્રહ એના સ્વભાવ મુજબ પુષ્ય કરે. પુષ્કરનવમાંશ માં રહેલો ગ્રહ ધન, સંપત્તિ, નામ, પ્રસિધ્ધિ, ભૌતિક સુખ, કમ્ફર્ટ આપે છે.
પુષ્કરનવમાંશ ને યાદ રાખવા માટે નીચેનો શ્લોક ઉપયોગી થઈ શકે તેમ છે.
મેષસિંહચાપેષુ સપ્તમનવમૌ ।
વૃષકન્યા મૃગેષુ પંચમતૃતિયૌ।
મિથુનતુલાકુંભેષ્વષ્ઠમષષ્ઠૌ।
એત પુસ્કરસંજ્ઞા નવાંશા ।।
એટલે કે,
અગ્નિતત્વની રાશિ 1,5,9 માં 7 મુ અને 9 મું નવમાંશ
પૃથ્વીતત્વની રાશિ 2,6,10 માં 5 મું અને 3જુ નવમાંશ
વાયુતત્વની રાશિ 3,7,11 માં 6ઠુ અને 8મું નવમાંશ
જળતત્વની રાશિ 4,8,12 માં 1લું અને 3જું નવમાંશ
પુષ્કરનવમાંશ ગણવામાં આવે છે.
ટોટલ 24 પુષ્કરનવમાંશ હોય છે, દરેક રાશિમાં બે નવમાંશ પુષ્કરનવમાંશ હોય છે.
પુષ્કરનવમાંશ તરફ ધ્યાન આપો તો જણાશે કે, બધી જ રાશિ સૌમ્ય અને શુભ રાશિ છે. જેમકે 2,7,3,6,4,9,12 મી રાશિ અનુક્રમે શુક્ર, બુધ, ચંદ્ર અને ગુરુની રાશિ છે. આમ શુભત્વ આપતી જ રાશિઓ પુષ્કરનવમાંશ તરીકે છે. આ બધી જ રાશિ ધન, સંપત્તિ, કમ્ફર્ટ, ભૌતિક સુખ આપનારી રાશિ છે.
પુષ્કરાંશ + વર્ગોત્તમ…
કોઈ ગ્રહ વર્ગોત્તમ હોય સાથે પુષ્કરનવમાંશ માં પણ હોય તો સોને પે સુહાગા જેવું હોય.
આવા વર્ગોત્તમ હોય અને વળી પુષ્કરનવમાંશ પણ હોય તેવા ત્રણ નવમાંશ છે.
1) વૃષભ રાશિનું વર્ગોત્તમ નવમાંશ રોહિણી નક્ષત્ર નું બીજું પદ. જે સ્થિર સ્વભાવ ની વૃષભ રાશિ નું પાચમું નવમાંશ, પુષ્કરનવમાંશ છે.
2) કર્ક રાશિ નું વર્ગોત્તમ નવમાંશ પહેલું નવમાંશ. પુનર્વસુ નક્ષત્રનું ચોથું પદ . જળતત્વની રાશિનું પહેલું નવમાંશ પુષ્કરનવમાંશ.
3) ધન રાશિનું વર્ગોત્તમ નવમાંશ નવમું નવમાંશ. ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રનું પહેલું પદ. અગ્નિતત્વની રાશિનું નવમું નવમાંશ પુષ્કરનવમાંશ.
આ નવમાંશમાં કોઈ ગ્રહ રહેલો હોય તો જીવનમાં જરૂર કઈં એચિવ કરી શકો. આ નવમાંશ માં રહેલો ગ્રહ ઉત્તમ શુભ ફળ આપે છે. કુંડળી માં આ નવમાંશ માં રહેલ ગ્રહને ઓળખી ને આપણે શા કાર્ય કરવા આવ્યા છીએ એ જાણી શકીએ તથા એ ક્ષેત્રમાં મહેનત કરીએ તો જરૂર શુભ રીઝલ્ટ મેળવી શકાય.
નવમાંશ ની અગતયતા અને મહત્ત્વ…
1) નવમાંશ કુંડળી થી વૈવાહિક જીવન નો અભ્યાસ કરાય છે. લગ્ન, જીવનસાથી નો સ્વભાવ, દાંપત્ય જીવન, એટલે કે સાતમા ભાવ રીલેટેડ ઉંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરી શકાય છે.
2) નવમાંશ કુંડળી પરથી કારકીર્દી નો પણ વિચાર કરાય છે.
જન્મ લગ્ન કુંડળી ના દસમાં ભાવનો અધિપતિ ગ્રહ નવમાંશ માં જ્યાં હોય ત્યાંથી જાતકના પ્રોફેશન નો ક્યાસ કાઢી શકાય છે. દસમા ભાવનો અધિપતિ ગ્રહ, દશમેશ જ્યાં છે તે રાશિ, ભાવ, નક્ષત્ર બીજા ગ્રહની દ્રષ્ટિ, બીજા ગ્રહ સાથેની યુતિ એ તમામ બાબતનો વિચાર કરવો જરૂરી હોય છે.
3) નવમાંશ કુંડળી માં આત્મકારક ગ્રહ ક્યાં છે તેના પરથી કારંકાંશ કુંડળી બનાવી ને ઈષ્ટ દેવ નો વિચાર કરાય છે.
4) જન્મલગ્ન કુંડળી માં નીચત્વ પામેલો ગ્રહ જો નવમાંશ માં ઉચ્ચ રાશિમાં રહેલો હોય તો આ ગ્રહ શુભ ફળ આપવા યોગ્ય બની જાય છે.
5) જન્મ કુંડળી નો લગ્નેશ કે લગ્ન રાશિ નવમાંશ માં 6,8,12 માં ભાવે આવે તો તે શુભ ગણાતી નથી. તે ઉપરાંત 6,8,12 માં ભાવનો અધિપતિ ગ્રહ નવમાંશ માં લગ્ન કે લગ્નેશ સાથે સંબંધિત થાય તો પણ શુભ ગણાતું નથી.
6) જન્મ લગ્ન કુંડળી માં લગ્નેશ બાર સ્થાન પૈકી કોઈ પણ સ્થાને હોય પણ નવમાંશ કુંડળી માં એ લગ્નેશ 6,8,12 માં ભાવે હોય તો જાતક ના મૃત્યુ સમયે તેની પાસે કોઈ ફેમિલી મેમ્બર હોતું નથી.
ઉદા. શ્રીદેવી ની કુંડળી કર્ક લગ્ન ની કુંડળી માં ચંદ્ર વૃષભનો રાશિનો, પરંતુ કુંભ નવમાંશ માં હતો. કર્ક લગ્નની કુંડળી માં કુંભ રાશિ 8 માં સ્થાને હોય. શ્રીદેવી ના મૃત્યુ સમયે એની પાસે કોઈ ફેમિલી મેમ્બર હાજર હતું નહીં.
7) એસ્ટ્રોલોજી માં સૌથી મહત્વનો રોલ ગોચર ભ્રમણ નો છે. નવમાંશ પરથી ગોચર જોતાં ઈવેન્ટ બનવાનો ટાઈમ સૂક્ષ્મ અને પરફેક્ટ કાઢી શકાય છે.
64માં નવમાંશ પરથી મંદ ગતિના ગ્રહ જેવા કે શનિ રાહુ કેતુ નું ભ્રમણ અશુભ પરિણામ આપે છે તેનો પરફેક્ટ સમય કાઢી શકાય છે. 55માં નવમાંશ પરથી લગ્નનો સમય કાઢી શકાય છે વગેરે.
કેતકી મુનશી.

Author: daveketaki

Always passionate to learn about new aspects of Astrology.

2 thoughts on “નવમાંશ… Navmansha”

  1. ખુબજ ઉત્તમ લેખ છે. હજુ વધુ સમજવું હોય તો આપ મને ઇ મેલ થી સમજાવશો.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s