જ્યોતિષ જોડકણાં
ગુરૂ +રાહુ
કર્મકાંડી ઘર જન્મ હોયે
નહીં તો ખુદ
કર્મકાંડી હોયે
પાઠ-પૂજા નું રટણ કરાવે.
વેદ પુરાણો યાદ રખાવે
પરિઘે પરિઘે સઘળું હોયે
ધર્મનો ના હાર્દ એ જાણે.
ચંડાળ યોગ કહેવાયે
શુક્ર +રાહુ
સૌંદર્યનો પૂજારી હોયે
કલાકારનો જીવડો હોયે
પ્રેમનો પૂજારી હોયે
રસિક બલમ હોયે
અંતિમ ધ્યેય અકળ હોયે
બુધ+રાહુ
ચટર- પટર બોલતો હોયે
લેખક, સેલ્સમેન, પ્રોગામર (કોમ્પ્યુટર) હોયે
ચિંતક કે ચિટર પણ હોયે
અંતે સારો જ્યોતિષ હોયે
શનિ +રાહુ
ઉઠક પટક કારકિર્દી હોએ
જીવન દુ:ખ સંઘર્ષમય હોયે
મહેનત નો પર્યાય ના હોયે
નિયમો ને નેવે મુકે
ડીપ્રેશન સંઘર્ષ નો અંત હોયે
શાપિત યોગ કહેવાયે.
કેતકી મુનશી
11/5/2019

Author: daveketaki

Always passionate to learn about new aspects of Astrology.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s