કુંડળીમાં પ્રથમ ભાવ, લગ્ન ભાવ, Ascendant :

કુંડળી નો પ્રથમ ભાવ, લગ્ન ભાવ
જન્મ લગ્ન કુંડળી માં પ્રથમ ભાવ એ આ જગત માં તમારી એન્ટ્રી દર્શાવે છે.
કુંડળી ના પ્રથમ ભાવ ને લગ્ન ભાવ, તનુ ભાવ કહે છે.
આ ભાવ ને કુંડળી નું બીજ કહે છે જેમાં આખું વૃક્ષ સમાયેલું હોય છે. સમય જતાં જેમ વૃક્ષ મોટું થાય ફળ આપે છાંયો આપે એજ રીતે કુંડળી ના પ્રથમ ભાવનું સ્થાન છે. પ્રથમ ભાવ એટલે શરીર દેહ. આ દેહ આવ્યો. એ એકલો તો નથી જ. કુટુંબ, માતા પિતા ભાઈ ભાંડુ બધા જ હોય. જીવનમાં દેહ સાથે જોડાયેલા તમામ સંબંધો કુંડળી થી જોઈ શકાય છે. આમ પ્રથમ ભાવ એ આખીય કુંડળી અને જીવન નું બીજ કહી શકાય.
પ્રથમ ભાવ ને તનુ ભાવ કહે છે. ‘તન’ એટલે શરીર.

‘દેહં રૂપં ચ જ્ઞાનં ચ વર્ણ ચૈવ બલાબલમ્,
સુખં દુ:ખં સ્વભાવં ચ લગ્નભાવાનિરીક્ષયતે.’

અર્થાત્ મહર્ષિ પરાશર કહે છે કે, દેહ નું રૂપ એટલે કે રંગ કેવો છે એ, જ્ઞાન, વર્ણ એટલે ચાર વર્ણ ની રાશિ હોય છે. જે રાશિ પ્રથમ ભાવ માં હોય તેવા ગુણધર્મો જાતક ધરાવતું હોય છે. ‘બલાબલમ્ ‘ એટલે જાતક નું શરીર સૌષ્ઠવ કેવું હોય તેની માહિતી લગ્ન ભાવ થી થાય છે.
આ ઉપરાંત જીવન માં આવનાર સુખ દુઃખ નો વિચાર તથા જાતક નો સ્વભાવ, ઈન્ડિવ્યુજ્યાલીટી લગ્ન ભાવ થી જાણી શકાય છે.
પ્રથમ ભાવ થી દેખાવ, શરીર નો આકાર, વળાંકો, સ્વાસ્થ્ય, જાતક એટ્રેક્ટિવ હશે કે કેમ એ, જાતક ના ગુણ દોષ, બળ, તેના દેહ તથા સ્વભાવ ની દુર્બળતા, જુદી જુદી પરિસ્થિતિ માં તેની પ્રતિક્રિયા તથા પ્રક્રિયા જે એની અંદર રહેલાં જ્ઞાન સાથે જોડાયેલા હોય છે એવા તમામ પાસા જાણી શકાય છે.
ઉત્તરકાલામૃત મુજબ પ્રથમ ભાવ થી જોવાતી બાબતો :-

‘ દેહશ્ચાવયવઃ સુખાસુખ જરાસ્તે જ્ઞાન જન્મસ્થલે,
કીર્તિઃ સ્વપ્નવલાયતી નૃપનયાખ્યાઁયૂષિ શાન્તિવર્યઃ
કેશા કૃત્યભિમાન જીવન પર દ્યૂતાંક માનત્વચો
નિદ્રાજ્ઞાન ધનાપહાર નૃતિરસ્કાર સ્વભાવારુજઃ.
વૈરાગ્ય પ્રકૃતિ ચ કાર્ય કારણં જીવ ક્રિયા સૂદ્યમો
મર્યાદા પ્રવિનાશનં ત્વિતિ ભવેદ્ વર્ણાપવાદસ્તનોઃ.

ઉપરોક્ત શ્લોક માં પ્રથમ ભાવ ના કારકત્વમાં આવતી બાબતો નું વર્ણન છે. જે જોઈએ.

1) દેહ ના રૂપ રંગ, સ્વાસ્થ્ય (2) વિભિન્ન અવયવો (3)જીવનના સુખ દુઃખ (4) વૃધ્ધાવસ્થા (5)જ્ઞાન ( 6) જન્મ સ્થાન 7) યશ કીર્તિ ગૌરવ (8)સ્વપ્ન ફળ (9)બળ (10)પ્રભાવ,પ્રતાપ (11) રાજ્ય કે સત્તા નુ સુખ (12) આયુષ્ય (13) સુખ શાંતિ આનંદ (14) વય (15) કેશ વાળ (16) દેહ સૌંદર્ય, ચહેરાની ભવ્યતા (17) સ્વાભિમાન (18)આજીવિકા (19) બીજા ને માટે કરી છુટવાની વૃત્તિ કે જુગારી વૃત્તિ (20) અપમાન કલંક (21) માન સન્માન (22) ત્વચા (23) ઉંઘ (24) કાર્યકુશળતા, દક્ષતા, બુદ્ધિમતા (25) પરધન લઈ લેવું કે ધન સંબંધી ગોટાળો (26) વેરવૃત્તિ, અપમાનિત કરવાની પ્રવૃત્તિ (27) સ્વાસ્થ્ય, લાભ કે રોગ થી મુક્તિ (28) અનાસક્તિ ત્યાગ (29) સ્વભાવ (30) કાર્ય કરવાનું માધ્યમ, એજન્સી (31) પશુપાલન (32) મર્યાદા નો નાશ કે ભંગ (33) કુળ જાતિ થી અપામાનિત કે બહાર થઈ જવું.
લગ્ન ભાવ માં રહેલાં નંબર પરથી રાશિ નક્કી કરાય છે.
જુદી જુદી રાશિના લગ્નો પ્રમાણે ગુણ, દોષ, સ્વભાવ વગેરે જાણી શકાય છે. લગ્ન ભાવમાં રહેલ રાશિ સ્વામી જેને લગ્નેશ કહે છે. લગ્ન ભાવમા રહેલ ગ્રહો, લગ્ન ભાવ પર દ્રષ્ટિ કરતાં ગ્રહો, લગ્નેશ, લગ્નેશ જે રાશિ ભાવ માં રહેલ હોય તે, તેના પર બીજા ગ્રહની દ્રષ્ટિ આ તમામ બાબત જાતક પર અસર કરે છે.
પ્રથમ ભાવ જાતક નું માથું, કપાળ, બ્રેઇન માઈન્ડ દર્શાવે છે. પ્રથમ ભાવથી દાદી તથા નાના નો પણ વિચાર કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત સાળા સાળી, નણંદ, દિયર, ભાભી વગેરે ના પૂત્ર પૂત્રી ઓ નો વિચાર કરાય છે.
પ્રથમ ભાવ નો કારક ગ્રહ સૂર્ય છે. સૂર્ય રોગપ્રતિકારક તથા જીવન શક્તિ નો કારક છે. સૂર્ય પરથી જાતકની રોગપ્રતિકારક શક્તિ નો વિચાર કરી શકાય છે.
કેતકી મુનશી.

Author: daveketaki

Always passionate to learn about new aspects of Astrology.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s