નક્ષત્ર પદ- નવમાંશ. Nakshatra Pada Navmansh

નવમાંશ Navansh
મિત્રો ક્રીશ્ના એસ્ટ્રોલોજી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે.
આજનો વિષય છે નક્ષત્ર પદ . એટલે કે નવમાંશ.
આગળ સૂર્ય, ચંદ્રની ઉચ્ચ રાશિ અને અંશ એ વિડિયોમાં નક્ષત્ર અને એનાં પદની વાત કરી હતી . કેટલાંક મિત્રોએ આ નક્ષત્ર પદને કેવી રીતે સમજવા એ પર વિડિયો બનાવવા કહ્યું . માટે આજે આ વાત કરવા જોઈએ.
નવમાંશ એટલે શું એ સમજીશું.
પહેલાં નવમાંશ કે નવાંશ શબ્દને સમજીએ. નવમાંશ શબ્દની સંધી છુટી પાડો તો નવ+ અંશ એમ બે શબ્દ મળે . આમ નવમાંશ એટલે નવમો અંશ. એક રાશિનો નવમો અંશ.
આપણે જાણીએ છીએ કે રાશિચક્રમાં બાર રાશિઓ છે. દરેક રાશિ ૩૦° ની હોય છે.
૨૭ નક્ષત્ર છે. એમાં જ એક અભિજીત નક્ષત્ર સમાયેલું છે. આ ૨૭ નક્ષત્ર ને બાર રાશિમાં સમાવેશ કરેલો છે.
બારે રાશિમાં બે નક્ષત્ર એટલે ૨૪ પૂરા થયા . હવે વધ્યાં ૪ નક્ષત્ર જેને બારે રાશિમાં વહેચીએ તો ૧/૪ ભાગ દરેક રાશિમાં આવે. આમ સવા બે નક્ષત્ર એક રાશિમાં આવે. એટલે સ્વાભાવિક છે કે કોઈ એક નક્ષત્ર ખંડિત થઈ ને બીજી રાશિ માં પણ હોય.
એક નક્ષત્ર ૧૩°-૨૦’નુ હોય છે.
દરેક નક્ષત્રને ચાર પદ હોય છે. એક નક્ષત્ર પદ  ૩°-૨૦’ નું હોય છે. ૩°૨૦’ ને ૯ વડે ગુણાકાર કરીએ તો ૩૦° એટલે કે એક રાશિ જેટલાં અંશ થાય. આમ એક રાશિમાં નવ પદ હોય છે.  આ ૩°૨૦’ ના ભાગને નવમાંશ કહીએ છીએ.  એક રાશિમાં નવ પદ હોય તો બાર રાશિમાં ૧૦૮ નવમાંશ થાય .
મેષ રાશિ રાશિચક્રની પહેલી રાશિ છે.  નક્ષત્ર સિરીઝ માં પહેલું નક્ષત્ર અશ્વીની હોય છે. મેષ રાશિમાં પહેલું નક્ષત્ર અશ્વીની એનાં ચાર પદ હોય. પહેલું પદ મેષ બીજુ વૃષભ ત્રીજુ મિથુન ચોથું કર્ક આવે.
મેષ રાશિમાં બીજુ નક્ષત્ર ભરણી છે. ભરણીનું પ્રથમ પદ એટલે કે મેષ રાશિનું પાંચમું પદ સિંહ રાશિનું છઠુ કન્યા સાતમું તુલા આઠમું વૃશ્ચિક થાય. આમ બે નક્ષત્ર પૂરા થયા એટલે ૧૩°-૨૦’ +૧૩° -૨૦’ = ૨૬-૪૦ થયા. હવે એમાં ૩°-૨૦’ ઉમેરો એટલે ૩૦° પૂર્ણ થાય. એટલે કે એક નક્ષત્ર પદની જરૂર છે. મેષ રાશિમાં ત્રીજુ નક્ષત્ર કૃતિકા છે જેનું એક પદ મેષમાં અને બાકીનાં ત્રણ પદ વૃષભ રાશિમાં આવે. કૃતિકા નક્ષત્રનું પહેલું પદ વૃશ્ચિક પછીનું ધન રાશિનું આવે. અહીં મેષ રાશિ પુરી થાય. અને રાશિચક્રની બીજી રાશિ વૃષભ આવે.
વૃષભ રાશિ માં કૃતિકા નક્ષત્ર નાં ૩ પદ આવે. બીજુ ત્રીજુ ચોથુ . અહીં સિરીઝ આગળ વધે છે. વૃષભ રાશિમાં કૃતિકા નક્ષત્ર નું બીજુ પદ આવે જે મકર રાશિનું હોય .  વૃષભ રાશિમાં મકર નવમાંશથી શરૂઆત થાય છે. એ પછી કુંભ રાશિનું પદ આવે અને કૃતિકા નક્ષત્ર નું છેલ્લું પદ મીન રાશિનું હોય.
એ પછી રોહિણી નક્ષત્ર શરૂ થાય એમાં પ્રથમ પદ મેષ રાશિ થી શરૂ થાય. રોહિણી નું બીજુ પદ વૃષભ રાશિનું જ હોય છે. એટલે કે વૃષભ રાશિનું પાંચમું પદ પોતાની રાશિનું હોય છે. રોહિણી નક્ષત્રનું ત્રીજુ પદ મિથુન રાશિનું , ચોથું કર્ક રાશિનું હોય.
આમ વૃષભ રાશિ નાં સાત પદ થાય. માટે એ પછીનું મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર નાં બે પદ વૃષભ રાશિમાં આવે. મૃગશીર્ષ નું પહેલું પદ સિંહ રાશિનું બીજું કન્યા રાશિનું હોય. આમ નવ પદ , નવ નવમાંશ પુરા થાય. આવી રીતે રાશિ ચક્રની બાર રાશિમાં ૨૭ નક્ષત્ર હોય છે.
આ પ્રમાણે નક્ષત્ર ગોઠવતાં એક ચોક્કસ પેટર્ન દેખાય છે. જેમાં ચાર રાશિ પુરી થતાં ચોથી રાશિ કર્કમાં છેલ્લું પદ મીન રાશિનું આવે. એ પછી આવતી સિંહ રાશિમાં જે અગ્નિ તત્વની ધર્મ ત્રિકોણ ની રાશિ છે. ત્યાં થી ફરી  કેતુનું મઘા નક્ષત્રમાં પહેલું પદ  મેષ રાશિનું શરૂ થાય છે.
સિંહથી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી આ પેટર્ન રહે છે. વૃશ્ચિક રાશિમાં છેલ્લું નવમાંશ મીન રાશિનું છે.
વૃશ્ચિક પછી આવતી ધન રાશિનાં પ્રથમ કેતુનાં મૂળ નક્ષત્રથી ફરી મેષ રાશિનાં પ્રથમ પદથી સિરીઝ શરૂ થાય છે. અંતે મીન રાશિમાં છેલ્લું નવમાંશ મીનનું જોવા મળે છે.
મિત્રો આ સિરિઝને ધ્યાનમાં રાખશો તો નવમાંશમાં કેવીરીતે નવમાંશ કુંડળીની ગણતરી કરવી એ સમજાશે, વર્ગોતમ નવમાંશ, પુષ્કર નવમાંશ પણ સમજી શકાશે.

Author: daveketaki

Always passionate to learn about new aspects of Astrology.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s