આંખની તકલીફવાળી કુંડળીનું વિશ્લેષણ:

આજે આંખોની તકલીફ એટલે કે દ્રષ્ટિની તકલીફ હોય એવી એક કુંડળી જોઈશું.

પ્રથમ લગ્નેશ ચંદ્રની વાત કરીએ તો ચંદ્ર બીજા ભાવે સિંહ રાશિમાં સૂર્ય અને ગુરુ સાથે છે. ચંદ્ર અસ્તનો થયો છે. કેતુનાં નક્ષત્ર નો છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર ને આપણે આંખનાં કારક કહીએ છીએ. અને શુક્ર દ્રષ્ટિ નો કારક છે.
કુંડળી માં ચંદ્ર અને સૂર્ય પર  સાતમી મંગળની  દ્રષ્ટિ છે. શનિની રાહુની એનર્જી વાળી દસમી દ્રષ્ટિ છે. આમ ચંદ્ર અને સૂર્ય બંને બે પાપગ્રહની દ્રષ્ટિમાં છે.
ચંદ્ર અને સૂર્ય સાથે ષષ્ઠેશ ગુરુ એ બેસીને આંખના રોગ આપી ધીમે ધીમે જાતકને દ્રષ્ટિ વિહોણા કર્યા હોય એમ બને.

મંગળ વક્રી હોવાથી લગ્નમાં બેઠેલા શુક્ર પર દ્રષ્ટિ કરે છે. શુક્ર પર રાહુની શનિની એનર્જી વાળી પાંચમી દ્રષ્ટિ છે. આમ શુક્ર પર પણ બે અશુભ ગ્રહ ની દ્રષ્ટિ છે. શુક્ર પોતાના શત્રુના ઘરમાં છે.
આપ મારાં આંખના રોગ પરનો લેખ વાંચશો તો જણાશે કે, વૃશ્ચિક રાશિમાં કે આઠમાં ભાવમાં અશુભ ગ્રહો પણ આંખનાં પ્રોબ્લેમ આપે છે. આ કુંડળી માં વૃશ્ચિક રાશિમાં શનિ રાહુ જેવા ગ્રહો છે.  બીજી રાશિ વૃષભ રાશિ માં કેતુ છે.
નવમાંશ કુંડળીમાં સૂર્યની પાંચમી રાશિમાં શનિ છે.
આ પણ એક કારણ છે.
શનિ જો સિંહ રાશિમાં અને ગંડાંતમાં હોય ત્યારે પણ જાતકને આંખની તકલીફ જોવા મળશે.
સર્વાષ્ટક વર્ગનાં શુભ બિંદુને જોઈએ તો, સિંહ રાશિમાં 24 બિંદુ છે. જે 28 થી ઓછાં છે. જેમાં ચંદ્ર ને બે બિંદુ છે જે સામાન્ય કરતાં પણ ઓછાં છે. સૂર્ય ને ચાર બિંદુ મળ્યાં છે. જે બોર્ડર લાઈન છે. જ્યારે સાથે બેઠેલ ષષ્ઠેશ ગુરૂનાં બંને કરતાં વધુ બિંદુ હોઈ ગુરુએ આંખો પર અસર કરી છે.

Author: daveketaki

Always passionate to learn about new aspects of Astrology.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s